Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

  

    Dnia 28.09.2017r. w świetlicy szkolnej odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. W wyborach startowało 16 kandydatów z poszczególnych klas.
   Na 426 uprawnionych do głosowania uczniów udział w wyborach wzięło 307. Frekwencja wyborcza wyniosła 72.06%.

 

 


  W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:
Julia Grabowska – przewodnicząca
Patryk Tomczak- zastępca przewodniczącego
Tecner Iga- Rzecznik Praw Ucznia
Wiktoria Dobrowolska – sekcja medialna
Andrzej Kaczmarczyk- sekcja medialna
Boguniecka Klaudia- sekcja medialna
Grabowska Paulina- sekcja wolontariatu
Łabuńska Natalia- sekcja wolontariatu


   Serdecznie gratulujemy, życzymy wielu pomysłów i zapału do realizacji wszystkich zadań. Przypominamy również, że w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły i mogą oni zgłaszać swoje propozycje działań.

FOTO RELACJA