Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

  

   Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się, która klasa w szkole jest najlepsza pod względem nauki, a która pod względem frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Wielu uczniów zostało wyróżnionych za udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dyplomy i upominki wręczał dyrektor szkoły – pan Grzegorz Żebrowski.

 

Wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym życzymy zapału do pracy.

Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA