Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie


   W naszej szkole od marca 2018 roku trwa szkolna akcja profilaktyczna „Bez fazy bezpieczniej”, której celem jest kształtowanie  bezpiecznych postaw wśród młodzieży, rodziców
 i nauczycieli w zakresie podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, a także upowszechnienia zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się we wszystkich aspektach życia człowieka.

W ramach tej akcji przeprowadzone zostały w dniu 16.04.2018 roku działania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Nie piję, nie palę, nie biorę…….”.

Głównym celem podjętych działań było zwrócenie uwagi młodych ludzi na szkodliwy wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy na zdrowie, a także życie własne i innych ludzi oraz ich wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Szczególnie cenne
i ciekawe było spotkanie z panem Adamem Żebrowskim- instruktorem nauki jazdy i panią Anetą Waracką- sierż. szt. Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy mówili o wpływie alkoholu i innych środków psychoaktywnych  na organizm kierowcy, wskazali na zagrożenia i konsekwencje prawne wynikające z prowadzenia pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu.

Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował  konkursy profilaktyczne, w których uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat alkoholu i narkotyków, zaś szkolna drużyna sanitarna pod kierunkiem pielęgniarki szkolnej Doroty Koziatek udzielała instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach przedsięwzięcia  pod czujnym okiem funkcjonariuszy policji:  mł. asp. Tomasza Warackiego i mł. asp. Łukasza Bednarczyka można było skorzystać z symulatora jazdy oraz przejść slalomem w alkogoglach i narkogoglach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach akcji, które będą dotyczyć bezpieczeństwa nad wodą, bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz bezpieczeństwa w sieci
z uwzględnieniem savoir vivre w kontaktach międzyludzkich.

Akcję przygotowali  pedagodzy szkolni  we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Wszystkim zaangażowanym w jej organizację serdecznie dziękujemy.

FOTO RELACJA