Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

  W dniu 9.02.2018 roku uczennice klasy drugiej technikum usług  fryzjerskich i klasy pierwszej technikum informatycznego spotkały się z uczniami świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  wspólnie z wychowawcami świetlicy poprowadziły spotkanie nt. „Dzieci  w sieci”- starsi o bezpiecznym Internecie.  Podczas spotkania zachęcano dzieci do bezpiecznego, kulturalnego i pożytecznego korzystania z Internetu. Wskazano na konieczność wystrzegania się Sieciuchów, symbolizujących różne aspekty internetowego zła oraz  zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

Spotkanie odbyło się w ramach działań wolontaryjnych Samorządu Uczniowskiego. 
Opiekunem uczniów była pani Renata Sawicka.

FOTO RELACJA