Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

Szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa” w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 miała na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji związanych z nikotynizmem oraz ich zaangażowanie w zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, ogłoszono konkurs plastyczny.

Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania e-papierosów. Odbyło się także spotkanie z funkcjonariuszem Policji p. Krzysztofem  Kolatorem nt. Uzależnień- konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych stosowania alkoholu, dopalaczy i innych środków zmieniających świadomość.

Dzień 15 listopada, stanowił finał akcji, a także podsumowanie podjętych działań profilaktycznych przez wszystkie osoby zaangażowane
w promocję zdrowego stylu życia. W tym dniu przedstawiono rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu plastycznego  i wyeksponowano prace, które osiągnęły najwyższe wyniki.  Uczniowie zostaną nagrodzeni podczas apelu podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

W tym też dniu gościliśmy zaproszonych gości:
- panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które udzielały porad dotyczących nikotynizmu. Można było zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, doświadczyć widzenia przestrzeni i spostrzegania rzeczywistości poprzez założenie alkogogli i narkogogli. Młodzież mogła  skorzystać z porady ambulatoryjnej u pielęgniarki szkolnej, zmierzyć ciśnienie, wypełnić kwestionariusz Fagerstroma. Szkolna drużyna sanitarna w składzie Paweł Tobojka z klasy 2 B, Patryk Lewandowski z klasy 2 B, Paweł Skowroński z klasy 4 Sw prezentowali, jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy medycznej. Zorganizowano konkurs z zakresu wiedzy na temat nikotynizmu, za udział w którym uczniowie otrzymywali owoce.  Na ekranie szkolnego telewizora na I piętrze szkoły prezentowano prezentację multimedialną nt. szkodliwości palenia papierosów przygotowaną przez uczennicę klasy 2 ISw Wiktorię Dobrowolską.

Akcję podsumował koncert profilaktyczny w wykonaniu Adama Wołosza i Wojciecha Dudkowskiego z zespołu „ Droga na Ostrołękę” promujący życie bez uzależnień i wskazujący na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji jako jeden ze sposobów walki z uzależnieniami.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie akcji serdecznie dziękujemy a uczniom życzymy świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

 Zespół ds. wychowania i profilaktyki, Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA