Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

   W dniach od 9.10.2017 do 13.10.2017 roku w naszej szkole odbyła się szkolna akcja profilaktyczna pod hasłem „Krok po zdrowie, wszystko zaczyna się w głowie.” Głównym celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia i jego wpływu na zdrowie psychiczne wśród uczniów.
   Działania w ramach akcji były prowadzone przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, nauczycieli biblioteki szkolnej, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną, wychowawców internatu i wychowawców świetlicy szkolnej. W szkolną akcję włączył się także Samorząd Uczniowski.
   W ramach akcji przygotowano wystawę cytatów prozdrowotnych z wykazem pozycji książkowych oraz koszem pozytywnych myśli. Podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi uczniowie mogli porozmawiać o stresie i zarządzaniu nim, o depresji i sposobach radzenia sobie z zaburzeniami nastroju. W trakcie spotkania z panią dietetyk społeczność uczniowska mogła poznać zasady racjonalnego odżywiania się i ich wpływ na układ nerwowy.
   Społeczność internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce maszerowała po zdrowie, promując i kontynuując Nordic Walking, rozegrano towarzyski turniej piłki siatkowej, odbyły się pogadanki z młodzieżą nt. „Zazdrość i rywalizacja wśród rówieśników.” Realizowano tematykę akcji na godzinach wychowawczych, odbyły się lekcje wychowania fizycznego pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i aktywny udział w akcji.

FOTO RELACJA