Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

    Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa”. Miała ona na celu zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów oraz ich zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia.
   Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, zorganizowano tzw. „szarą ścianę”, na której uczniowie mogli w sposób plastyczny wyrazić swoje zdanie w zakresie palenia papierosów, ogłoszono konkursy: plastyczny, na pracę multimedialną oraz konkurs na gazetkę szkolną. Angażowano również młodzież do wzięcia udziału w akcji profilaktycznej organizowanej przez Szkołę Promocji Zdrowia działającą przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych. W ramach akcji został zorganizowany turniej sportowy pod hasłem " Zamień palenie na ćwiczenie." W ramach turnieju uczniowie zmagali się z podciąganiem na drążku gimnastycznym i unoszeniem sztangi nad głowę.
Zwycięzcami turnieju zostali :

I miejsce Krystian Stefański (1 wk)

II miejsce – Jakub Woźniak (4 Iw)

III miejsce – Adrian Górski (3 Sw)

   Dzień 16 listopada, stanowił finał akcji, a także podsumowanie podjętych działań profilaktycznych przez wszystkie osoby zaangażowane w promocję zdrowego stylu życia. W godzinach od 9.50-10.35 odbył się koncert profilaktyczny w wykonaniu p.Wojciecha Dudkowskiego i p. Adama Wołosza, podczas którego promowano życie wolne od uzależnień. Rozstrzygnięto także ogłoszone konkursy i wyeksponowano prace, które osiągnęły najwyższe wyniki.
Wyniki konkursu na pracę multimedialną:

I Miejsce – Patrycja Kowalska (3 Iw)

II Miejsce- Natalia Wolny (1 Iw)

III Miejsce- Angelika Giers (1 F)

Wyniki konkursu plastycznego:

I Miejsce –Martyna Jurga (1 Sw)

II Miejsce – Julia Sadek (3 Iw)

III Miejsce – Klaudia Biraga (1 F)

Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni:
Grala Elwira (IF), Mateusz Olech (2 Iw), Daria Kowalczyk (3 Iw), Olga Małecka (4 F).

Wyniki konkursu na gazetkę szkolną:

I miejsce – Justyna Lipka (3 Iw)

II miejsce – Paulina Safirowicz (2 We)

   Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursach oraz turnieju sportowym. serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Uczniowie zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym pracę w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

   Podczas finału akcji gościliśmy:

   - panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udzielały porad dotyczących nikotynizmu, można było zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, doświadczyć widzenia przestrzeni i spostrzegania rzeczywistości poprzez założenie alko gogli i narko gogli,

   - pani dietetyk udzielała indywidualnych porad żywieniowych, można było zmierzyć swoje BMI, wagę. Można było również skorzystać z porady ambulatoryjnej u pielęgniarki szkolnej, szkolnej drużyny sanitarnej (mierzenie ciśnienia, wypełnianie kwestionariusza Fagerstroma, rozdawano ulotki).

   Zorganizowano także konkurs z zakresu wiedzy na temat nikotynizmu, za udział w którym uczniowie otrzymywali owoce. Uczniom i nauczycielom rozdawano „zielona płuca” jako symbol promocji zdrowego stylu życia.

   Dnia 17 listopada uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję promującą zdrowy styl życia oraz życie bez uzależnień zorganizowaną przez Szkołę Promocji Zdrowia działającą przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na Hali Widowiskowo- Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Wzięli udział w zorganizowanych konkursach profilaktycznych: uczennica klasy I Sw Martyna Jurga w konkursie sprawnościowym, w którym zajęła I miejsce; Justyna Lipka (III Iw) wzięła udział w teście wiedzy dotyczącym uzależnień behawioralnych. W innych konkursach profilaktycznych wzięli udział uczniowie klasy II We: Natalia Walendziewska, Tobiasz Kamiński, Janek Baczyński oraz uczeń klasy I We Michał Łada.

   Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej akcji serdecznie dziękujemy.

Zwycięzcom konkursów gratulujemy!

Zespół ds. profilaktyki i Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA