Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

WYNIKI Z WYBORÓW
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH
w dniu 29.09.2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Ostrołęce

Tryb wyborów: głosowanie tajne

Głosujących: 379
 
Szkolna Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

 1. Wicedyrektor- Joanna Klikczyńska
 2. Członek Komisji- Marta Białobrzeska
 3. Członek Komisji–  Aleksandra Andrzejczyk
 4. Członek Komisji– Zuzanna Siepioła
 5. Członek Komisji-Daria Kowalczyk
 6. Członek Komisji – Paulina Sakowska
 7. Członek Komisji- Izabela Kierzek
 8. Opiekun SU- Monika Brzozowska
 9. Opiekun SU- Paulina Biedrzycka
 10. Opiekun SU – Renata Sawicka
   
  Dnia 29 września 2016 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego.

  Po obliczeniu głosów Komisja stwierdziła, że oddano podczas wyborów  379  głosów, w tym:

- głosów ważnych: 375

- głosów nieważnych: 4

Frekwencja wyborcza wynosiła: 74.45 %

1.

SKONIECZNY WIKTOR

III Iw

32

2.

WALENDZIEWSKA NATALIA

II We

25

3.

KOBUS NATALIA

III F

42

4.

ZIEMBICKI PIOTR

I F

13

5.

ZIARKIEWICZ CEZARY

I B

24

6.

SADEK JULIA

III Iw

46

7.

ŁADA MICHAŁ

I W/R

30

8.

PRAGACZ ILONA

II F

20

9.

SKIBA KACPER

II Iw

116

10.

KOWALCZYK ARKADIUSZ

II Iw

27

Osoby, które wchodzą w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 1. Skiba Kacper
 2. Sadek Julia
 3. Kobus Natalia
 4. Wiktor Skonieczny
 5. Łada Michał
 6. Kowalczyk Arkadiusz
 7. Walendziewska Natalia

Podział funkcji i zadań Samorządu Uczniowskiego zostanie dokonany na pierwszym zebraniu jego członków.

   

 

FOTO RELACJA