Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

         podreczniki

W dniach 5-6 września 2016r. w naszej szkole odbył się kiermasz używanych podręczników szkolnych. Zainteresowani mogli nabyć podręczniki po znacznie niższych cenach od kolegów klas starszych. Wysokie ceny nowych książek sprawiają, że uczniowie chętnie korzystają z tego typu oferty. Młodzież, która pod okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego przygotowała kiermasz, mogła wykazać się dobrą organizacją pracy, dokładnością, komunikatywnością, a także umiejętnością pracy zespołowej.

Samorząd Uczniowski