INTERNATPLIKI DO POBRANIA (FORMAT ADOBE READER - PDF)
Regulamin rekrutacji Internatu
Wniosek
 

 

18 grudnia spotkaliśmy się w internacie na uroczystej wigilii. W tym roku w nieco poszerzonym gronie. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie wychowanków na  to spotkanie opłatkowe. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości i piękna, czas okazywania sobie nawzajem miłości i życzliwości. Tym razem w świąteczny nastrój wprowadził nas montaż słowno - muzyczny, który przygotowała młodzież pod opieką p. Anety Graczyk. Były życzenia, opłatek i wspólne kolędowanie.

                                                                                                           mgr Joanna Brodowska

FOTO RELACJA

W Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się spotkanie wychowanków z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji – aspirantem Krzysztofem Kolatorem nt. Profilaktyka zachowań ryzykownych.
Spotkanie odbyło się w dwóch grupach z podziałem na klasy I oraz II-IV.
Omawiana była:

 • odpowiedzialność za czyny karalne,
 • zachowania sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie normami,
 • uzależnienia,
 • konsekwencje zdrowotne i prawne środków zmieniających świadomość.

  Głównym celem spotkania było kształtowanie wyobraźni młodzieży dotyczącej bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych oraz poznanie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
  mgr Joanna Brodowska
  mgr Paweł Żebrowski

 W dniu 21 listopada 2019 r. w internacie odbył się Międzygrupowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. W zaciętej rywalizacji wzięły udział wszystkie grupy wychowawcze chłopców. Mecze obfitowały w dużą liczbę strzelonych bramek. Turniej zakończył się wygraną V grupy, która uzyskała największą liczbę punktów.

 Klasyfikacja końcowa::
I miejsce – gr. V (9 pkt)
II miejsce – gr. VI (6 pkt)
III miejsce – gr. III i IV (1 pkt)

Gratulujemy !

FOTO RELACJA

W dniu 10.X.2019 w Internacie odbyły się otrzęsiny grupy III. Program został skonstruowany tak, aby wszyscy chłopcy mogli wziąć w nim udział. Na początek nowo wybrany Samorząd przywitał wszystkich obecnych i przedstawił tych, którzy zostali wybrani na rok 2019/2020. Potem przeprowadzono kilka konkurencji, które Przewodniczący Samorządu Kacper Suchowiecki zakończył tymi oto słowy:

 ,,Uwaga, uwaga!

Ogłaszam uroczyście, że jesteście pełnoprawnymi mieszkańcami internatu!!!
Witamy Was wśród nas. Czujcie się jak u siebie w domu.
 A zatem Chłopcy z grupy III, witamy Was wśród swoich.

mgr Joanna Brodowska
Wychowawca gr. III

W dniu 26.IX.2019 w naszej Placówce odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Wychowankowie Internatu są reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli, którzy są wybierani we wrześniu. Przewodniczącego i zastępcę wybiera się w głosowaniu podczas pierwszego zebrania. Kadencja Samorządu trwa rok. Samorząd Internatu działa w oparciu o regulamin i plan pracy. Plan pracy jest opracowywany na początku każdego roku szkolnego. Rok 2019/2020 zaprezentował się następująco:
Przewodniczący: Kacper Suchowiecki
Zastępca przewodniczącego: Wojciech Domański
Sekretarz: Paulina Napiórkowska 

Wyłonione zostały następujące sekcje:

SEKCJA NAUKOWA:
Przewodniczący: Grzegorz Ciechanowski

 • Adrian Skowroński
 • Nikolas Rogowski
 • Stanisław Kuzia

SEKCJA ROZRYWKOWA:
Przewodniczący: Bartosz Gajda

 • Wojciech Deptuła
 • Wiktoria Bączek
 • Alicja Jastrzębska

SEKCJA SPORTOWA:
Przewodniczący: Tomasz Lubiak

 • Szymon Jagiełło
 • Jakub Kędzierski
 • Piotr Burakiewicz
 • Oliwia Więcek

SEKCJA ARTYSTYCZNA:
Przewodniczący: Alicja Nowicka

 • Bartłomiej Piórkowski
 • Piotr Piórkowski
 • Weronika Fijał
 • Wiktoria Nalewajk
 • Milena Mrozek
 • Alicja Nowicka

SEKCJA HIGIENICZNO-PORZĄDKOWA:
Przewodnicząca: Klaudia Żabińska

 • Natalia Chorążewicz
 • Karolina Cekała
 • Kinga Szwaradzka
 • Kacper Andrzejczyk
 • Izabela Zalewska
 • Oliwia Tokarska

SEKCJA INFORMATYCZNA:
Przewodniczący:Maksymilian Pawłowski

 • Konrad Gołębiowski
 • Maksymilian Pawłowski
 • Maksymilian Siermiński

  Opiekunami Samorządu Internatu na rok szkolny 2019/2020 zostali:
mgr inż. Aneta Graczyk, mgr Paweł Żebrowski, mgr Joanna Brodowska

Żródło: Bursa RegionalnaW dniu 26.09.2019 odbyło się uroczyste otwarcie boiska przy Bursie Regionalnej w Ostrołęce. Spotkanie miało zostać połączone z Turniejem Międzyinternackim o Puchar Dyrektora Bursy. Z Internatu przy ZSZ nr 2 pojechało trzynastu wspaniałych, odważnych, chętnych żeby stanąć do walki. Niestety z powodu deszczu Turniej odwołano. W duszach naszych chłopców drzemie żądza przygody, dlatego byli niepocieszeni.
Gościnni gospodarze zrobili jednak wszystko, żeby każdy wyszedł z Bursy zadowolony. Karaoke i wspólne pieczenie kiełbasek zrekompensowało niedoskonałości pogodowe.

Joanna Brodowska

FOTO RELACJA  - na stronie bursy 

1. Rekrutacja trwa od 3 czerwca do 29 sierpnia 2019 r.

2. Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 3 czerwca do 28 czerwca 2019 r

2.1. Kandydaci klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do Internatu razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Dokumenty kandydatów do klas pierwszych przyjmowane są w sekretariacie szkoły od 21 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

2.2. Kandydaci klas starszych składają wniosek o przyjęcie do Internatu w terminie od 3 czerwca do 14 czerwca 2019 r. Dokumenty kandydatów klas starszych przyjmowane są w Internacie.

3. 16 lipca 2019 r. - ustalona zostanie lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacja o wolnych miejscach.

4. Informacje będzie można uzyskać telefonicznie:

- 29 7691045 (sekretariat szkoły),

- 29 7691329 (sekretariat w internacie)

- listy wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w szkole i w internacie.

5. Dokumenty kandydatów do postępowania uzupełniającego przyjmowane będą od 19 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r.

6. 29 sierpnia 2019 r. - ustalona zostanie lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Regulamin rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 
Wniosek o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2019/2020 (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w Internacie)

         4 kwietnia 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbył się Międzyinternacki Turniej Piłki Siatkowej. Celem Turnieju była popularyzacja piłki siatkowej, integracja wychowanków internatów oraz promocja aktywnego stylu życia. Rywalizowały drużyny ostrołęckich internatów: Internatu I LO, Internatu ZSZ Nr 1, Internatu ZSZ Nr 2 oraz Bursy Regionalnej. Gospodarzami po raz już siódmy był Internat I LO w Ostrołęce.

Drużyna naszego Internatu zajęła I miejsce, tym samym po raz trzeci osiągnęli zwycięstwo. Internat ZSZ Nr 2 w rozgrywkach reprezentowali: Sebastian Bakuła, Szymon Cichowski, Hubert Gut, Sebastian Józwik, Piotr Rychlicki, Kacper Sokołowski, Daniel Topa, Dawid Sędrowski, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek.

         Drużyna otrzymała puchar, dyplom i piłkę do gry w siatkówkę. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Pani Anna Sobotka i Pan Paweł Żebrowski. 

Wychowankowie Internatu wykonali stroiki wielkanocne na III Międzyinternacki Konkurs Plastyczny na „Stroik wielkanocny".  Organizatorem konkursu był Internat Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce. Wychowankowie wykonali stroiki wielkanocne, wykorzystując różnorodne materiały. Ocenione zostały prace siedmiu osób: Karoliny Cekały 1 F, Szymona Cichowskiego 3 Iw, Julii Grabowskiej 4 Iw, Magdaleny Sucheckiej 2 F,  Joanny Szczęsnej 1 We, Klaudii Tabaki 2 F, Klaudii Żabińskiej 2F.

Wszystkie prace zostały wyróżnione.

21 marca 2019 r.  odbył się IV Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego Internatów Szkół Miasta Ostrołęki. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego, jako dyscypliny sportowej dla każdego, promocja aktywnego stylu życia wśród młodzieży oraz integracja wychowanków internatów i bursy.Organizatorem była społeczność Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. W turnieju udział reprezentacje internatów: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Bursy Regionalnej. Uczestnicy zawodów rywalizowali w kategorii dziewcząt i chłopców. Internat naszej Szkoły reprezentowali: Julia Grabowska, Sylwia Makarewicz, Martyna Zielińska, Sebastian Bakuła, Sebastian Józwik, Daniel Kęszczyk.

 Zwycięzcami Turnieju zostali:

 W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Natalia Mazuch - Internat I liceum Ogólnokształcącego
II miejsce – Gabriela Tańska - Bursa Regionalna w Ostrołęce
II miejsce – Julia Grabowska - Internat Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

 W kategorii chłopców:
I miejsce – Sebastian Józwik - Internat Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
II miejsce – Daniel Kęszczyk - Internat Zespołu Szkół zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
II miejsce – Dominik Sendrowski - Internat I liceum Ogólnokształcącego.

 Uczestnikom i opiekunom poszczególnych reprezentacji dziękujemy za udział. Zwycięzcom gratulujemy!

FOTO RELACJA