TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

ZASADY REKRUTACJI
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
im. 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH w OSTROŁĘCE

Rok szkolny 2021/2022

Do pobrania:

    - Zasady rekrutacji - informacja kuratorium

    - Harmonogram rekrutacji

    - Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

        Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów technik informatyk i technik pojazdów samochodowych:

               • Testy

               • OŚWIADCZENIE, załącznik 2 

               • REGULAMIN, załącznik 1

  

    - Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia

          • Wniosek

          

    - Zasady rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

          • Deklaracja przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego

          • Testy SMS

          • Karta dla rodziców kandydata

    - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych