W ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w miesiącu październiku podjęto w szkole m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym dopalaczy, 
  • spotkania dotyczące depresji i zachowań autodestrukcyjnych młodzieży, podczas których wskazywano na potrzebę równoważenia emocji i  sposobów na ich wyrażanie. Samoocena i samoakceptacja to złoty środek na zachowanie dobrostanu psychicznego . Przypomniano, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy -telefony zaufania, ośrodki wsparcia, autorytet rodzica i nauczyciela,
  • „Bezpieczni nieletni z ostrołęcką Policją”to kolejne działania wśród młodzieży naszej szkoły w ramach, których zwrócono uwagę na obszary bezpieczeństwa młodzieży ZSZ nr 2 w Ostrołęce- bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w Internecie i bezpieczeństwo związane z uzależnieniami. Spotkanie poprowadzili funkcjonariusze ostrołęckiej Policji – pan Krzysztof Kolator i pani Klaudia Ciuchta.
  • W ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych 25 października 2022r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat: „ Współczesne zagrożenia koronawirusem. Choroby zakaźne łatwo rozprzestrzeniające się wysokiej śmiertelności”.  Uczniowie mogli zapoznać się z danymi statystycznymi  dotyczącymi zakażeń poszczególnymi chorobami w Ostrołęce i powiecie oraz sposobami ich profilaktyki.

Koordynatorami działań profilaktycznych byli pedagodzy szkolni- Monika Brzozowska, Renata Sawicka przy wsparciu nauczyciela biologii pani Renaty Florczak.

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce
ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 760 45 36

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. gen. Józefa Hallera 12; 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 41 30


Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
(działają przy Urzędach Gmin)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 62 33


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
ul. Generała Tadeusza Kościuszki 24, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 76761 94


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
i Zagrożonych Uzależnieniem "Nadzieja"
ul. Tadeusza Kościuszki 24/26, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 83 43

 

Poradnia zdrowia psychicznego
Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 765 21 45

 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka
Tel. 29 760 14 24


Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 26 91


Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
plac Generała Józefa Bema 10
Tel. 29 765 45 10


Nieodpłatna pomoc prawna
Wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić telefonicznie
pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

ADRESY DYŻURÓW


07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51 a

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6


Na terenie szkoły pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielają:
pedagodzy szkolni, doradca zawodowy, dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele

 


Ogólnopolskie telefony pomocowe

 

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

(koszty połączenia wg taryfy Twojego operatora telefonicznego)
22 59 49 100
(czynny w każdą środę, czwartek od 17.00 do 19.00)

 

Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)
116 111
(czynny siedem dni w tygodni, 24h/dobę)

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania
19 288
(poniedziałek-piątek 15.00-19.00)

 

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli
800 080 222

 

Telefon zaufania dla Nauczycieli
0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17.00 – 19.00)

 

 

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem…”

Gabriel Garcia Marquez

 

 

W ostatnich tygodniach w naszej szkole realizowaliśmy działania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego pod hasłem „Myśl ukryte w słowach”. Uczniowie chętnie włączyli się w promocję akcji poprzez wykonanie grafik komputerowych i nagranie filmiku z dobrymi myślami, słowami. Mieliśmy okazję na lekcjach przedmiotowych rozmawiać o tym, co wpływa na dobry stan psychiczny człowieka, jak sobie radzić w trudnościach, gdzie szukać pomocy i w końcu jak pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wiedząc, że człowiek potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego, społecznego dobrych relacji z drugim człowiekiem i kontaktu z nim, zainicjowaliśmy działanie, aby każdy mógł wysłać do innego ucznia, nauczyciela dobrą myśl. Uczniowie napisali także listy, w których pokazali, że potrafią być dobrymi obserwatorami i gotowi są, by pomagać (z treścią listów można zapoznać się w zakładce pedagoga szkolnego na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce).

Wszystkim osobom zaangażowanym w szkolną kampanię pozytywnego myślenia serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania za przygotowanie chmur dobrych myśli kierujemy do uczniów z klasy 2 pWr: Kingi Prusaczyk, Kai Olbryś, Alana Rudzińskiego, Patrycji Nowackiej, Marii Szabłowskiej, Wiktorii Wojtczak i uczniów z klasy 2 gWr: Eweliny Tonder, Anny Dmoch. Za aktywne zaangażowanie się  w akcję pisania szkolnych listów do przyjaciela dziękujemy uczniom: Janowi Popławskiemu z klasy 1Iw, Gabrieli Skibie z klasy 2 pIw, Magdalenie Panuś z klasy 2pIw, Mateuszowi Minocie z klasy 2 pIw, Grzegorzowi Ciechanowskiemu z klasy 2 gSw, Dominikowi Grędzie z klasy 2 gSw, Kindze Kuleszy i Kindze Dawidowskiej  z klasy 2 pWr.

 Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunowi pani Paulinie Biedrzyckiej za działania w ramach akcji, nauczycielom: pani Dorocie Kuleszy, pani Joannie Klikczyńskiej i pani Edycie Sikorze oraz panom Adamowi Wołoszowi i panu Łukaszowi Możejewskiemu- psychologowi z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce  za zaangażowanie i pomoc przy realizacji działań w ramach kampanii.

Pamiętajmy, że kampania pozytywnego myślenia wciąż trwa nie zamykamy jej w granicach czasowych. Mamy nadzieję, że każdy z nas będzie potrafił pomagać i co ważne prosić o pomoc.

Szkolną kampanię pozytywnego myślenia przygotowały i koordynowały: pani Monika Brzozowska i pani Renata Sawicka- pedagodzy szkolni.

 

Listy (pobierz pdf)