TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

  

 

Miasto Ostrołęka, organ prowadzący Technikum Nr 2 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich otrzymało dotacje celową na dofinansowanie realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” – zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r.


Wartość dofinansowania wyniosła 55968,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 13992,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 69960,00 zł.

 

W Technikum Nr 2 od 01. września 2020 r. do stycznia 2022 r. realizowana jest IV edycja projektu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe - program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. W realizacji programu uczestniczą uczniowie klas trzech Technikum, w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Łącznie program realizuje 53 uczniów.


Absolwenci szkoły po realizacji jednolitego, kompleksowego i spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania mogą liczyć na:
• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
• stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 

MON wspiera szkołę w realizacji programu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu umundurowania dla uczniów.