Miasto Ostrołęka, organ prowadzący Technikum Nr 2 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich otrzymało dotacje celową na dofinansowanie realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” – zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r.


Wartość dofinansowania wyniosła 55968,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 13992,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 69960,00 zł.

 

W Technikum Nr 2 od 01. września 2020 r. do stycznia 2022 r. realizowana jest IV edycja projektu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe - program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. W realizacji programu uczestniczą uczniowie klas trzech Technikum, w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Łącznie program realizuje 53 uczniów.


Absolwenci szkoły po realizacji jednolitego, kompleksowego i spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania mogą liczyć na:
• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
• stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 

MON wspiera szkołę w realizacji programu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu umundurowania dla uczniów.