Zdjęcie grupowe z VII KONKURS WETERYNARYJNY „WSZYSTKIE STWORZENIA DUŻE I MAŁE” W dniu  23 marca 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się  VII Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjny „Wszystkie stworzenia duże i małe”. Tegoroczna edycja sprawdzała wiedzę i umiejętności z zakresu farmakologii weterynaryjnej.

W organizację konkursu włączyły się firmy, z którymi szkoła podpisała umowy o współpracy w zakresie wspierania kształcenia uczniów w zawodzie technik weterynarii – Elanco, Biowet, Zoetis, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne. Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

Zaproszenie do udziału przyjęły szkoły z trzech województw – łódzkiego, podlaskiego i mazowieckiego:

Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie,
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Komisja w składzie:

Agnieszka Murach – przewodnicząca Komisji,
lek. wet. Katarzyna Nejman,
lek. wet. Natalia Zerhau Dmoch,
lek. wet. Tomasz Chalamoński,
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski,
lek. wet. Cezary Nejman.

oceniła prace i przyznała następujące miejsca: 

I miejsce    Justyna Dalecka      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
II miejsce   Wiktoria Rucińska   Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
III miejsce  Gabriela Tkacz       Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Zgodnie  z regulaminem przeprowadzono również klasyfikację drużynową:

I miejsce - Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce,
III miejsce – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

 Po dwuletniej przerwie spotkanie sprawiło, zarówno gospodarzom jak i gościom, ogromną radość. Rozmowom i wymianie doświadczeń nie było końca. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok.

 Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach Konkursu.

30 września korzystając z uroków polskiej złotej jesieni klasa 2gWR pod opieką p. Doroty Kuleszy i p. Bogumiły Leonarskiej obchodziła Dzień Chłopaka. Pod przewodnictwem specjalisty służby leśnej p. Damiana Piekarskiego i jego asystenta spacerowaliśmy po 70- letnim lesie w Łęgu Starościńskim. Podczas postojów w naszej wędrówce słuchaliśmy ciekawostek z życia lasu i pracy służby leśnej. Na naszej drodze mieliśmy też lekcję praktycznego rozpoznawania rodzajów grzybów, z uwrażliwieniem na gatunki niejadalne. Piękny las. słońce, kolory jesieni dawały możliwość relaksu. Atmosfera zabawy towarzyszyła też wszystkim przy ognisku. Polecamy aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

FOTO RELACJA

 
 
 
 
 
 
VII Konkurs Weterynaryjny 
połączony z 
II Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii
Do pobrania:

Miło nam poinformować, że 6 uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik weterynarii zakwalifikowało się do Eliminacji Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
Eliza Włodarczyk i Bartosz Sobotka - blok weterynaria
Rafał Guberski i Zbigniew Florek - blok produkcja zwierzęca
Michał Orłowski i Michał Łada - blok mechanizacja

Eliminacje Okręgowe odbędą się 17-18 kwietnia 2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce.

Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia na kolejnych etapach Olimpiady!

5 lutego bieżącego roku szkolnego członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z Panią Edytą Sikorą i Panią Dorotą Kuleszą odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Celem wizyty było przekazanie szczepionek, karmy, koców, misek oraz innych rzeczy niezbędnych zwierzętom. Członkowie Koła od wielu lat wspomagają schronisko „Canis”
w Kruszewie i zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym czworonogom.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym na rzecz zwierząt i zapraszamy do dalszej współpracy.

Autor tekstu: Kinga Dawidowska z klasy 1 pWR

FOTO RELACJA

W dniach 22 – 23 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii. Przedsięwzięcie patronatem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W organizację Forum włączyły się  firmy, z którymi szkoła podpisała umowy o współpracy w zakresie wspierania kształcenia uczniów w zawodzie technik weterynarii – Elanco, Biowet, Zoetis, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne. Celem spotkania było popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień niezbędnych w pracy zawodowej technika weterynarii i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

Zaproszenie do udziału przyjęły szkoły:

  • Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie,
  • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
  • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
  • Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie),
  • i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Pierwszym punktem Forum było przeprowadzenie VI edycji Konkursu Weterynaryjnego „Wszystkie Stworzenia Małe i Duże”, który sprawdził wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki chorób zwierząt. Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

 Komisja w składzie:

Uczniowie klas 3Iw, 3ISw i 4Iw o kierunku technik informatyk brali udział w dwóch wykładach on-line, które były realizowane w ramach współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Wykłady poprowadził  wykładowca tejże uczelni mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Pierwszy wykład pt.: ”Czary mary, hokus pokus – czyli podstawy programowania” dotyczył zagadnień  programowania w C++  i odbył się w miesiącu październiku.

Drugi wykład, który odbył się w listopadzie pt.:„ Co się mieści w tabelce – czyli podstawy relacyjnych baz danych” dotyczył zagadnień z Systemów Baz Danych.

Dorota Sienkiewicz

W dniach 16 i 23 listopada młodzież z klas – czwartej oraz trzeciej technikum weterynarii  uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami z Mazowieckiego Ośrodka Doskonalenia Rolnictwa Oddział w Ostrołęce. Pani Anna Buczyńska i pan Andrzej Niedźwiedzki przedstawili w obecnych uwarunkowaniach prawnych możliwości wytwarzania i sprzedaży artykułów rolnych własnej produkcji, zwane rolniczym handlem detalicznym. Od nowego roku kalendarzowego, nie tylko we własnym gospodarstwie, czy na kiermaszach, ale też w sklepach i restauracjach można będzie nabyć wytworzony przez rolnika miód, ciasto czy wyroby wędliniarskie.

Naszym uczniom, jako osobom związanym z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych, kolejni prelegenci – pan Jacek Tyszka i pan Zbigniew Topa przedstawiali zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami oraz warunki uzyskania premii dla młodego rolnika.  Wszyscy z zaciekawieniem słuchali  jak można pozyskać 100 tys. zł na rozwój gospodarstwa rolnego.

Dorota Kulesza

FOTO RELACJA

6 czerwca 2018 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  w Ostrołęce uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się z ofertą Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką oraz Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką.

Wielu wrażeń dostarczyła wizyta w Laboratorium Dydaktyczno - Badawczym w Katedrze Hodowli Kóz i Owiec, w którym znajduje się unikalna kolekcja zwierząt dydaktycznych - owce, kozy i lamy. Laboratorium Zwierzęce zgromadziło większość występujących w Polsce ras owiec i kóz. W UWM w Olsztynie znajduje się prawdopodobnie najciekawsza kolekcja tych zwierząt. Jest ona wzbogacona o lamy, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach i które stają się w Europie coraz bardziej popularne.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów w zakresie wybranego kierunku kształcenia, a wielu z nich z chęcią kontynuowałoby edukację na zwiedzanym Wydziale.

Wycieczka to realizacja jednego z punktów Współpracy Szkoły z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego organizowania wycieczek dydaktycznych, warsztatów i konferencji, służących wymianie doświadczeń oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich.

FOTO RELACJA

21.03.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się V Konkurs Weterynaryjny "Wszystkie Stworzenia Małe i Duże".  Do testu z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, przystąpiło 35 uczniów z ośmiu szkół:
Prywatnego Technikum Weterynarii w Warszawie
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
oraz po raz pierwszy z Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie).

 Cele konkursu to: rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

 Komisja w składzie
p. Agnieszka Pastusiak – przewodnicząca
p. Agnieszka Murach – członek komisji
lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji
lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji
lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji

oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce Jakub Nowak - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
II miejsce Agnieszka Szczęsna - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
III miejsce Angelika Gromadowska - Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim

Wyróżnienie, za wysoką ilość punktów, otrzymała:
 Anna Pierzak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

 Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz palmy kurpiowskie wykonane przez uczniów i nauczycieli ZSZ Nr 2 podczas Warsztatów Kurpiowskich „Palma Wielkanocna”, prowadzonych przez twórczynię ludowa Panią Czesławę Lewandowską. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości był występ Zespołu Kurpiowskiego działającego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie w strojach regionalnych zaprezentowali fragment Wesela Kurpiowskiego. Widzowie zostali zapoznani z tradycjami i obrzędami Kurpiowszczyzny. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok. Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach konkursu.

 FOTO RELACJA