inka24 lutego 2016 r. w Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, odbył się Konkurs Historyczny Danuta Siedzikówna „Inka” i jej czasy. W konkursie wzięło udział 46 uczniów z ostrołęckich szkół. Naszą szkołę reprezentowali: Konrad Ciborowski i Tomek Lubiak z klasy I Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Paweł Dzięgielewski z klasy IV Technikum Budowlanego i Elżbieta Dzierlatka z klasy III Technikum Informatycznego. Elżbieta Dzierlatka zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie HISTORYCZNO-WOJSKOWYM  TWIERDZA.

TEMATYKA KONKURSU
I etap obejmuje: historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1939 – 1945 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

II etap obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych załącznik nr 1.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu

- załącznik nr 1

załącznik nr 2

image001Energia odnawialna jest to energia uzyskana z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy: energię słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną, pływów oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii. Obecnie w Polsce energetyka odnawialna pokrywa około 11.3% końcowego zużycia energii brutto. W Turnieju Maszyn Wiatrowych uczestnicy rywalizują w trzech konkurencjach tj. „Największa moc”, „Obroty przy obciążonym wale maszyny” oraz „Moment obrotowy przy zatrzymanym wale”. Suma uzyskanych punktów we wszystkich konkurencjach decyduje o jakości maszyn i miejscu zajętym w klasyfikacji generalnej.
Z naszej szkoły wystartowały dwie drużyny w składzie:
1. MECHANIURY Michał Biedrzycki , Patryk Surmecki kl III Technik mechanik o profilu wojskowym
2. HAND JOB Michał Załęski, Wierzbicki Jakub, Stepnowski Artur II Technik mechanik pojazdów samochodowych.
W turnieju startowało 69 drużyn z całego województwa mazowieckiego drużyna MECHANIURY zajęła 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Uczestnikom turnieju życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie drużyn:
Ewa Tarnowska
Cezary Jaśkiewicz

image003image003image003

Dnia 23 listopada 2015 r. odbył się w Bemowie Piskim IV Rajd Żołnierza. Uczestniczyli w nim uczniowie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce z klas o profilu wojskowym. Młodzież miała do przejścia 16,5 km i do wykonania zadania, wymagające sprawności, zręczności i pomysłowości. Rajd rozpoczął się sprawdzeniem wiedzy historycznej o OSPWL Orzysz, a podczas trasy marszu , jego uczestnicy musieli zaliczyć takie sprawności jak: przenoszenie skrzynki z amunicją, rzut granatem, przenoszenie rannego na noszach, zakładanie OP1 na czas, wspinanie się po linie, wykonanie przejścia w polu minowym, marsz na azymut. Podczas uroczystego zakończenia rajdu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,a zwycięska drużyna - puchar.

I miejsce zajęła drużyna w składzie:

 • Michał Biedrzycki z klasy 3 Mw
 • Tomasz Dubaj z klasy 3 Mw
 • Mateusz Grabowski z klasy 3 Mw
 • Cezary Kuciejczyk z klasy 3 Mw
 • Paweł Kupis z klasy 3 Mw
 • Gniewomir Pędzichz klasy 3 Mw
 • Karol Zyśk z klasy 3 Mw
 • Opiekun: p. Jan Juchniewicz

II miejsce zajęła drużyna w składzie:

 • Rafał Abramczyk z klasy 3 Iw
 • Anna Antoszewska z klasy 3 Iw
 • Tomasz Kamiński z klasy 3 Iw
 • Mariusz Kiernozek z klasy 3 Iw
 • Jakub Krejszeff z klasy 3 Iw
 • Paweł Mielnicki z klasy 3 Iw
 • Jakub Woźniak z klasy 3 Iw
 • Opiekun: p. Adam Żebrowski

III miejsce zajęła drużyna w składzie:

 • Konrad Kęsicki z klasy 1 Sw
 • Julian Kobyliński z klasy 1 Sw
 • Michał Piaścik z klasy 1 Sw
 • Daniel Smereczyński z klasy 1 Sw
 • Gabriela Sutnik z klasy 1 Sw
 • Bartosz Wiciński z klasy 1 Sw
 • Dominik Zając z klasy 1 Sw
 • Mateusz Zawadzki z klasy 1 Sw
 • Bartosz Żerański z klasy 1 Sw
 • Opiekun: p. Zdzisław Kwiatkowski

Młodzieżą podczas rajdu opiekowali się także: p. Joanna Augustyniak, p. Renata Sawicka, p. Ewa Tarnowska, p. Michał Bednarczyk, nadkom. Krzysztof Cieślik, p. Marek Dembiński, kpt. Robert Dymerski, p. Cezary Jaśkiewicz, mjr Dariusz Zdrojewski, p. Krzysztof Złotkowski Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom rajdu!

FOTO RELACJA

Dnia 17 listopada 2015 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość zaszczycili znamienici goście: płk Ireneusz Fura - Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, mjr Krzysztof Palewski- szef Sekcji Wychowawczej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, mjr Artur Żuber – zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleniowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, mjr Dariusz Zdrojewski – zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, mjr Sławomi Kośnica – oficer z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, kpt. Robert Dymerski – oficer z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, p. Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce, p. Eliza Woźniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, p. Piotr Goruk-Górski – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, p. Alicja Białobrzeska – Przewodnicząca Rady Rodziców.
Zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. Wolność – kocham i rozumiem w wykonaniu młodzieży z naszej szkoły a także byli świadkami przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas czwartych – uczniom klas pierwszych. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań Komendantom zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych z okazji podpisania porozumień o współpracy.
Uroczystość przygotowała młodzież z klas: 1 Iw, 2 Iw, 3 Iw, 1 Sw, 2 Sw, 3 Mw przy wsparciu uczniów z klas: 3 RB, 3 F i 4 R.
Ogromne podziękowania należą się nauczycielom , którzy opiekowali się młodzieżą w czasie przygotowań do akademii: p. Edycie Sikorze, p. Joannie Górskiej, p. Marzenie Orłowskiej, p. Renacie Sawickiej, p. Monice Sejbuk, p. Ewie Tarnowskiej, p. Janowi Juchniewiczowi, p. Robertowi Stypińskiemu.

FOTO RELACJA

Dnia 22.10.2015 r. drużyna w składzie:

 • Mateusz Grabowski z klasy 3 Mw
 • Grzegorz Knap z klasy 3 MW
 • Kamil Mosakowski z klasy 2 Sw
 • Paweł Skowroński z klasy 2 Sw
 • Michał Załęski z klasy 2 Sw

wzięła udział w VI Mundurowych Manewrach Zdobywanie Jednostki w Grajewie. Zawodnicy rywalizowali m.in. w konkurencjach: cyklop, flaga, pompa. Celem imprezy była integracja młodzieży ze środowiskiem wojskowym, rozbudzanie patriotyzmu i utrwalanie zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.

Uczniowie z naszej szkoły zajęli II miejsce

Do zawodów młodzież przygotowali: pan Marek Dembiński przy wsparciu pana Roberta Stypińskiego

Gratulujemy!

FOTO RELACJA

28 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w JUBILEUSZU 70- LECIA ISTNIENIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO W WARSZAWIE. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce reprezentowali uczniowie z klasy 2 Sw o profilu wojskowym, którzy uczestniczyli w oficjalnej części uroczystości oraz mieli okazję obejrzeć niezwykle atrakcyjną część artystyczną zatytułowaną "Chwila wspomnień". Jubilatom jeszcze raz życzymy: Niech kolejne lata staną się pasmem jeszcze większych sukcesów, a los niech nie skąpi Wam wszelkich laurów.

 

FOTO RELACJA

wiznaUczniowie, z klasy 3M o profilu wojskowym, wzięli udział w projekcie Akademia września 1939 roku.

Jego celem było umożliwienie osobom szczególnie zainteresowanym szkoleniem wojskowym oraz szeroko rozumianą historią militarną pogłębienie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności proobronnej, a także poznania historii miejsca i okoliczności jednej z najbardziej legendarnych bitew stoczonych przez Wojsko Polskie w okresie wojny polskiej 1939 roku – bitwy na odcinku Wizna.

Uczniowie, w ramach zajęć, mieli okazję wysłuchać wykładów m. in. na temat: bitwy pod Wizną , działań Wehrmachtu pod Wizną; odbyli wycieczki do Komorowa k. Ostrowi Mazowieckiej, do dawnej Szkoły Podchorążych Piechoty (SPP), którą ukończył kpt. Władysław Raginis, dowódca obrony odcinka „Wizna” , podróż historyczną do Twierdzy Osowiec; zwiedzili Mauzoleum Podchorążych, pozycje schronów z linii tzw. czaty, w rejonie mostu na Narwi, poszukiwali kopuły stalowej ze schronu „Włochówka” przy pomocy specjalistycznych urządzeń elektronicznych (rama Lorenza, wykrywacz). Uczestniczyli także w zajęciach: strzeleckich (pod opieką instruktora na strzelnicy sportowej Klubu Fort w Piątnicy k. Łomży), musztry, zajęciach inżynieryjno-saperskich związanych z budową okopów, zapoznali się z obsługą działa artyleryjskiego 76,2 mm.

12.09.2015 r. uczestniczyli w uroczystościach z okazji 76 rocznicy bitwy pod Wizną, na Górze Strękowej.

27 września 2015 r. miało miejsce uroczyste zakończenie „Akademii Września 1939 roku”. Uczestnicy otrzymali świadectwa i pamiątki. Projekt został zrealizowany podczas zjazdów: 4-6 września 2015 r.; 11-12 września 2015 r.; 25-27 września 2015 r.
Młodzieżą podczas wyjazdów opiekował się p. Jan Juchniewicz.

Dnia 17.09.2015 r. uczniowie z klas o profilu wojskowym wzięli udział w uroczystym apelu pod hasłem „Tobie Ojczyzno” z udziałem władz państwowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Program uroczystości:

 1. Złożenie meldunku Wicepremierowi - Ministrowi Obrony Narodowej;
 2. Odegranie hymnu, podniesienie flagi państwowej na maszt;
 3. Zmiana posterunku honorowego;
 4. Przemówienia okolicznościowe;
 5. Złożenie kwiatów na płycie GNŻ;
 6. Defilada.

Następnie na terenie Akademii Obrony Narodowej młodzież z naszej szkoły zaprezentowała pokaz musztry wojskowej.