W dniu 27 października 2016 roku uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym odbyli szkolenie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Nasi uczniowie z zainteresowaniem poznawali abecadło żołnierskiej służby - mieli zajęcia z regulaminów: strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia oraz sanitarnego. Poznali  budowę i dane taktyczno-techniczne granatów bojowych oraz broni strzeleckiej, szkolili się także na trenarzeże do nauki celowania. Zmierzyli się z przeciągnięciem 20 kg skrzyni na odległość 30 metrów.

Uczniowie przebywali w Zegrzu pod opieką: p. Moniki Brzozowskiej, p. Renaty Sawickiej, p. Ewy Tarnowskiej, p. Cezarego Jaśkiewicza, p. Dariusza Niedźwiedziuka, p. Pawła Śledziewskiego,p. Marka Sawickiego.

FOTO RELACJA    

     W dniach 03 – 08 października 2016 r. uczniowie klas o profilu wojskowym ZSZ Nr 2 w Ostrołęce uczestniczyli w III Centralnym Zlocie Klas Mundurowych – Żagań 2016, reprezentując w tych ogólnopolskich zawodach województwo mazowieckie. Zlot odbywał się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Uczestniczyło w nim 800 uczniów z 24 szkół o profilu mundurowym z całej Polski. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – gen. Jarosław Mika oraz zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pani Agnieszka Michalak.
     Podczas pobytu młodzież z naszej szkoły rywalizowała z uczniami klas mundurowych z różnych stron Polski w konkurencjach obronnych, m.in. strzelectwie, marszobiegu w terenie, rzucaniu granatem, pływaniu, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej czy podstawach samoobrony.
     W czasie Zlotu miały także miejsce I Zawody Nauczycieli Klas Mundurowych. Naszą szkołę reprezentował p. Marek Dembiński, który w tej rywalizacji zajął trzecie miejsce. Wszystko odbywało się pod okiem żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz członków „Stowarzyszenia byłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando”.

FOTO RELACJA

start

9 września 2016 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości z okazji 10 rocznicy wręczenia sztandaru Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Podczas obchodów święta Nasza Szkoła otrzymała pamiątkową odznakę Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Odebrali ją p. Wiesława Gałka i dyr. Grzegorz Żebrowski.
Uroczystości uświetniły: pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii honorowej 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, wystawa pt. „Wysiłek zbrojny Polski w II wojnie światowej” oraz wystawa fotograficzna „Fauna poligonu.

W dniu 7 czerwca 2016 r., 30 uczniów i 6 nauczycieli; Robert Trzeciak, Elżbieta Nisiobędzka, Marek Korwel, Krystyna Dębska, Beata Wółkowska, Bogusław Kulczyk z siedmiu ostrołęckich gimnazjów- finaliści I Miejskiego Konkursu Historycznego pn. „Tradycje Oręża Polskiego w Ostrołęce – 5 Pułk Ułanów Zasławskich”, uczestniczyli w wycieczce ufundowanej przez organizatorów konkursu, do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. W wycieczce uczestniczyli także patroni honorowi konkursu: p. Grzegorz Płocha - wiceprezydent Ostrołęki i p. Jerzy Grabowski – Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki oraz organizatorzy Konkursu; Pan Grzegorz Żebrowski -Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Wiesława Gałka – prezes i Ewa Tarnowska – skarbnik Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich i członkowie komisji oceniającej prace konkursowe: Michał Skowroński i Jarosław Justowicz.
Bardzo ciekawy program wycieczki przygotowała Kadra z OSPWL Orzysz w Bemowie Piskim pod dowództwem Pana ppłk Jarosława Wyszeckiego, który osobiście i z wielką serdecznością przywitał gości z Ostrołęki i przez cały czas czuwał nad realizacją programu pobytu Ostrołęczan w ośrodku. Organizacja była doskonała, którą zapewnili; st. sierżant Piotr Panufnik , Pani Anna Cieżyńska – kierownik Klubu Garnizonowego. Była to niezwykła wycieczka. Jej uczestnicy zwiedzili poligon, na którym dzień wcześniej rozpoczęły się ćwiczenia wojsk NATO pk. „ANAKONDA 2016”. Zapoznali się z pojazdami wojskowymi i sprzętem uczestniczącym w ćwiczeniach. Niezapomniane pozostanie spotkanie z żołnierzami uczestniczącymi w manewrach m.in. polskimi i wojsk sojuszniczych.
Na zakończenie pobytu na otwartym poligonie, ruszyły pojazdy pancerne. „Ryk” silników i wznoszące się gęste chmury kurzu, dopełniły całości emocji .
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów i dorosłych ćwiczenia w strzelaniu na strzelnicy symulacyjnej „Śnieżnik”, pod nadzorem Pana Andrzeja Kozaka. Każdy wystrzelił po 20 nabojów do ruchomych celów na panoramicznej ścianie. Można było także skorzystać z kolejnych prób w strzelaniu. Uczestnicy wycieczki zwiedzili ciekawą i świetnie zorganizowaną Izbę Tradycji, w której zapoznali się z historią OSPWL Orzysz oraz z kontynuowaną obecnie tradycją 5 Pułku Ułanów Zasławskich. W 2016 r. jednostka obchodzi 10-lecie przyjęcia tradycji i barw 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Na terenie koszar, przy tablicy upamiętniającej atak 5 Pułku Ułanów Zasławskich na pozycje niemieckie 4.09.1939 r., uczestnicy wycieczki spotkali się z dowódcą jednostki ppłk Jarosławem Wyszeckim. Podziękowali za niezwykle ciekawy pobyt w jednostce. Pan Pułkownik w bardzo serdecznych słowach wypowiadał się o wieloletniej współpracy z Ostrołęką, ze szkołą i ze stowarzyszeniem. Wyraził zadowolenie z wizyty Ostrołęczan w jednostce. Zapraszał do dalszej współpracy i częstszych kontaktów młodzież , nauczycieli i przedstawicieli władz Ostrołęki. Uczestnicy wycieczki, po posiłku w pizzerii i krótkim odpoczynku, wyruszyli w drogę powrotną do Ostrołęki.

Relację opracowała Wiesława Gałka

   W dniu 6 czerwca 2016 r. odbył się spływ kajakowy uczniów klas o profilu wojskowym Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich „Młody Kadet”. Młodzież z klas: 1Iw, 1Sw oraz 2Sw przepłynęli na trasie Krutyń – Ukta. Po przeprowadzeniu instruktarzu oraz zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego zachowania na wodzie, rozpoczęła się ponad 5 - godzinna wyprawa meandrami Krutyni. Stało się to bardzo dobrą formą edukacji proekologicznej i odpoczynku poprzez bezpośredni kontakt z naturą oraz wspaniałym sposobem na integrację młodzieży.
    Pogoda dopisała uczestnikom spływu, chociaż silne podmuchy wiatru wielu wioślarzy spychały w trzciny, to wspólny wysiłek młodzieży i opiekunów zaowocował powrotem na nurt Krutyni.
    Na zakończenie spływu zostało zorganizowane ognisko, przy którym uczestnicy mogli upiec kiełbaski i wysuszyć swoją garderobę. W godzinach wieczornych wszyscy uczestnicy spływu zadowoleni powrócili do domów.


Opiekunami na spływie kajakowym „Młody Kadet” byli panowie:
Marek Dembiński, Cezary Jaśkiewicz, Jan Juchniewicz, Dariusz Niedźwiedziuk, Krzysztof Złotkowski

FOTO RELACJA

   W dniach 01.06.2016 r. – 04.06.2016 r. uczniowie klas: 1 Sw, 1 Iw, 2 Sw, 2 Iw, 3 Mw, 3 Iw uczestniczyli w Zlocie klas mundurowych w Ostródzie. Spotkanie młodzieży w Ostródzie było okazją do poszerzenia ich wiedzy na temat wyszkolenia, sposobów działania, taktyki i organizacji oraz wykorzystania najnowszych zdobyczy technologicznych w różnych formacjach mundurowych a także do wymiany doświadczeń uczniów z różnych szkół, m.in. z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa, Warszawy.
   Podczas trwania Zlotu jego uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma rodzajami uzbrojenia i charakterem służby w poszczególnych formacjach mundurowych, a także uzyskać informacje na temat wymagań i kwalifikacji, jakie są konieczne do realizacji wybranej drogi kariery m.in. wojskowej. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej był intensywny program praktyki poligonowej, realizowanej w punktach szkoleniowych. Zlotowi towarzyszyło szereg atrakcji kulturalnych, m.in. pokazy filmowe i przedstawienia teatralne.
   Organizatorem Zlotu była Fundacja Historia i Kultura we współpracy z Biurem do Spraw Organizacji Proobobronnych.

FOTO RELACJA

Dnia 21.05.2016 r . uczniowie z naszej szkoły, klas o profilu wojskowym, uczestniczyli w niezwykłym przedsięwzięciu pod hasłem "Historia łączy pokolenia".
Uczniowie z klas: I Iw oraz I Sw zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu sztuk walki. Szkołę reprezentowała także młodzież z klasy II Sw
Wśród atrakcji pikniku znalazły się jeszcze:
• prezentacja rzemiosła z XIX wieku,
• przegląd formacji militarnych z okresu XIX wieku aż do współczesności,
• prezentacja sprzętu i zasad działania drużyny rozminowania oraz wyposażenie pojedynczego żołnierza.
Była tez możliwość uzyskania informacji na temat wstąpienia w szeregi żołnierzy zawodowych. Młodzieżą z naszej szkoły opiekowali się: p. Ewa Tarnowska, p. Renata Sawicka, p. Beata Geżyńska, p. Jan Juchniewicz, p. Marek Sawicki, p. Krzysztof Złotkowski.

FOTO RELACJA

   
     Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, z klas o profilu wojskowym, uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Od 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r. w Bemowie Piskim wiedzę i umiejętności z zakresu wojskowości zdobywała młodzież z klas pierwszych, zaś od 11.04.2016 r. do 15.04.2016 r.- z klas drugich i trzecich.
     W programie szkolenia przewidziana została wiedza z zakresu: historii i tradycji OSPWL Orzysz, szkolenia: strzeleckie, bojowe, taktyczne, zajęcia logistyczne, terenoznawstwo. Uczniowie wiedzę i umiejętności zdobywali pod kierunkiem instruktorów Ośrodka.
     Obóz zakończyły zawody użyteczno- bojowe.
Młodzież otrzymała , z rąk zastępcy dowódcy - mjr. Artura Żubra, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.  

FOTO RELACJA 1

FOTO RELACJA 2

oboz

FOTO RELACJA 1

FOTO RELACJA 2