6 czerwca 2014 w Centralnym Ośrodku Sportu TORWAR w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Spotkali się tam finaliści konkursu „Znajdź haka na raka”. Konkurs był kolejnym etapem programu MHNR7 i polegał na przygotowaniu kampanii społecznej promującej profilaktykę nowotworu układu limfatycznego - chłoniaka.


   Wśród finalistów znalazł się zespół „Hakowiczki z Dwójki” z naszej szkoły. Zespół  w składzie: Paulina Domurad (lider), Wiktoria Domurad,Kinga Łępicka, Monika Żebrowska przygotował kampanię „Wyprzedź chłoniaka zanim da Ci kopniaka”.


   Wręczono nagrody w 7 kategoriach. Nagrodę Główną otrzymaliHakowicze „Topolówka Kontra Rak” z III LO w Gdańsku za kampanię „Przejrzyj chłoniaka”.
Gala Finałowa obfitowała w koncerty. Dla  Hakowiczów zagrali „Poparzeni Kawą Trzy”, „Marika” oraz „Mezo”. Całość prowadziła Marika  i Wojciech Jagielski (tylko otwarcie).


   „Hakowicze” serdecznie dziękują wszystkim za wsparcie podczas realizacji działań lokalnych i przygotowań projektu kampanii społecznej VII edycji programu „Mam Haka na Raka”. Dziękujemy również „Hakowiczkom” z I i III LO w Ostrołęce za wspólne działania.

Opiekun – Renata Florczak

Uczennice naszej szkoły: Paulina Domurad (lider), Wiktoria Domurad, Kinga Łępicka, Monika Żebrowska zakwalifikowały się do II etapu Programu „Mam Haka na Raka”. Przed nimi kolejne wyzwanie – konkurs „Znajdź Haka na Raka”, w którym będą miały za zadanie stworzyć projekt kampanii społecznej zachęcającej do dbania o własne zdrowie i profilaktyki w kierunku nowotworów układu limfatycznego – chłoniaków.

W związku z tym 28 marca 2014 roku wezmą udział w Warsztacie Kreatywnym, podczas którego poznają tajniki tworzenia kampanii społecznych. Do Warsztatu Kreatywnego zapraszani są specjaliści z dziedziny marketingu i reklamy, którzy przekazują uczestnikom programu wiedzę na temat projektowania kampanii społecznych. Jest on realizowany w formie spotkania online, podczas jego trwania młodzież ma szansę zadawać pytania gościom i ekspertom, uzupełniając w ten sposób swoją wiedzę nt. tworzenia kampanii, która ma wpłynąć na zmiany postaw polskiego społeczeństwa.

Projekt kampanii społecznej musi zawierać:

• szczegółowy opis głównej koncepcji z uwzględnieniem celów kampanii • hasło kampanii • scenariusz spotu telewizyjnego wraz z amatorską wersją propozycji filmu

• storyboardy ilustrujące sekwencję ujęć zdjęciowych spotu telewizyjnego (maksymalnie 6 klatek). • koncepcję spotu radiowego i tekst lektora wraz z amatorską wersją propozycji spotu • koncepcję plakatu zawierającego hasło kampanii

• propozycję adresu strony www dedykowanej kampanii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli „Hakowiczki" w dotychczasowych działaniach.

Opiekun zespołów – Renata Florczak

14 lutego 2014r. w naszej szkole odbył się „Dzień Hakowicza – zbadaj się”. Od godz. 1000 do 1200 w świetlicy szkolnej można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, samobadania piersi, zmierzyć ciśnienie, obliczyć współczynnik BMI, zmierzyć ilość tlenku węgla w powietrzu wydychanym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się symulator jazdy na motocyklu. Prowadzona była loteria fantowa oraz sprzedaż ciast, z których zysk przeznaczony zostanie na zakup kosmetyków dla młodzieży z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Każdy mógł wziąć ulotki mówiące o zdrowiu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które objęły patronatem nasze działania oraz wsparły nas w realizacji programu „Mam Haka na Raka”.

DSC01639DSC01656

 

   
    13 II 2014r. „Hakowiczki z Dwójki” przeprowadziły zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Zajęcia dotyczyły profilaktyki chłoniaków oraz nowotworów: skóry, piersi oraz płuc. Na zakończenie zajęć odbywał się quiz z nagrodami. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania. Byli zainteresowani tematem. Mamy nadzieję, że może choć kilku uczniów obecnych na spotkaniu, przekona najbliższych do badań profilaktycznych. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce za pomoc w realizacji zajęć.

    „Hakowiczki” odwiedziły również Przedszkole nr 9 w Ostrołęce. Przekazały prezenty dla przedszkolaków oraz ulotki dla ich rodziców.

       10 lutego 2014r. uczniowie naszej szkoły przeszli ulicami Ostrołęki promując profilaktykę chłoniaka. Młodzież chciała w ten sposób zwrócić uwagę i zachęcić społeczność lokalną do 
wykonywania badań profilaktycznych oraz szerzenia informacji na temat zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych. Wyruszyli z Placu Bema a następnie przeszli ulicami Głowackiego i 
Kopernika do sceny przy „Kupcu”. Podczas marszu młodzież rozdawała ulotki i zbierała podpisy pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do badań profilaktycznych”.
Dziękujemy młodzieży z I i III LO oraz naszym kolegom z IM i IF za współpracę. Szczególnie dziękujemy drużynie KFA „Kurpie” za wspólny marsz i wsparcie.

 


6 lutego 2014r. w naszej szkole odbył się „Dzień Hakowicza – spotkanie ze specjalistą”. Trzy panie przybliżyły nam zagadnienia dotyczące trzech nowotworów.
Jako pierwsza głos zabrała pani Katarzyna Dziak, onkolog kliniczny, która przedstawiła nowotwory układu limfatycznego – chłoniaki. Omówiła przyczyny oraz diagnostykę tegoż nowotworu. Zwracała uwagę, że symptomy sygnalizujące obecność chłoniaka są niespecyficzne. Utrzymujące się dłużej niż trzy tygodnie należy koniecznie skonsultować z lekarzem. Poleciła strony internetowe dotyczące chłoniaków. Wielokrotnie podkreślała, iż rak wcześnie wykryty dobrze rokuje.
Pani Krystyna Chełchowska – przedstawicielka Amazonek Klubu Kobiet Po Mastektomii podkreśliła rolę zdrowego stylu życia w profilaktyce różnych chorób. Zwróciła szczególną uwagę na sposób odżywiania się, podkreślała istotę samobadania piersi – badamy nie po to by znaleźć guzek, ale by stwierdzić, że jesteśmy zdrowi. Zwracała uwagę, że problem nie dotyczy tylko dojrzałych kobiet, ale dziewcząt, chłopców i mężczyzn. Podkreśliła, iż to, co robimy w młodym wieku ma wpływ na nasze zdrowie w późniejszych latach.
Pani Ewelina Damiańska przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce, przybliżyła program "Wybierz Życie – Pierwszy Krok". Jest to program edukacyjny dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Zwróciła uwagę na to jak powinna wyglądać szczoteczka do wykonania badania cytologicznego oraz podkreślała konieczność wykonywania takiego badania.
Wystąpień gości młodzież wysłuchała z uwagą i zaciekawieniem. Uczniowie obejrzeli filmy: „Wystarczy tak niewiele. Samobadanie to zapobieganie”, „Nie pakuj się do trumny zrób cytologię”, „Nie wiąż się z papierosem”, „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię” oraz „Przed czerniakiem możemy chronić się sami”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które objęły patronatem nasze działania oraz wsparły nas w realizacji programu „Mam Haka na Raka”.

  
   „Hakowiczki z Dwójki” w składzie: Paulina Domurad (lider), Wiktoria Domurad, Kinga Łępicka i Monika Żebrowska przeprowadziły zajęcia w klasach: I We, I BR, I F.
   Zajęcia rozpoczął lider zespołu, który przedstawił cel programu „Mam Haka na Raka”. Następnie zajęcia prowadziły pozostałe „Hakowiczki”. Na zakończenie Paulina podkreśliła, jak ważna jest profilaktyka i rozmowa o problemach zdrowotnych z najbliższymi. Zostały rozdane ulotki dotyczące chłoniaka i innych nowotworów. Zaprezentowane zostały wszystkie kampanie społeczne przygotowane w ramach MHNR.
   Młodzież była zainteresowana tematem. Mamy nadzieję, że choć kilka osób zdecyduje się na wykonanie badań profilaktycznych, może przekona też do nich najbliższych.

Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku.

W ramach Dnia Hakowicza i Światowego Dnia Walki z Rakiem, Polska Unia Onkologii organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych do akcji przystępują placówki onkologiczne i hematoonkologiczne na terenie całego kraju. Tego dnia każdy, kto odwiedzi regionalny oddział centrum onkologii będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji, a także wykonać darmowe badania profilaktyczne.


   Od 23 stycznia do 7 lutego 2014r. w sklepiku szkolnym do zakupów dodawane są owoce. Jest to wspólna  akcja ze Spółdzielnią Uczniowską „Sukces”
promująca zdrowe odżywianie jako jeden z elementów  profilaktyki antynowotworowej. 


 

    19 stycznia 2014 „Hakowiczki z Dwójki” w ramach działań lokalnych Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” brały udział w audycji radiowej „Poranek  w Radiu OKO”. Przedstawiły główną ideę i wymagania  programu oraz działania, które podejmują w bieżącej edycji. Zachęcały do wzięcia udziału w Dniach Otwartych w Centrach Onkologii 4 lutego bieżącego roku.Podkreślały znaczenie wspólnych działań oraz podziękowały wszystkim, którzy wspierali i wspierają ten program.