Miasto Ostrołęka – organ prowadzący oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce otrzymało dotację celową od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Oddziały prowadzone są w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2:

- Technikum Nr 2: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik elektronik,

- IV Liceum Ogólnokształcące – oddział OPW.

Dotacja celowa wykorzystana została na zakup:

- wszystkich elementów ubioru dla 128 uczniów klas pierwszych OPW, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2023/2024,

- zakup 2 pakietów wyposażenia specjalistycznego dla 2 oddziałów OPW (technik elektronik i OPW w IV LO), które rozpoczęły funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 355600,00 zł.

Wartość otrzymanej dotacji (80%), to kwota 284480,00 zł.

Wkład własny Miasta Ostrołęki stanowi 20 %, tj. 71120,00 zł.