TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 

 

Informacja dotycząca turnusu dokształcania teoretycznego w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych st. II w terminie od 04.10.2021 do 29.10.2021

w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka

Tel. 29  760 32 49

 

Przypominam i jednocześnie informuję, że od 04 października w CKZ przy ZSZ Nr 2 w Ostrołęce rozpoczynają się zajęcia na turnusie dokształcania teoretycznego w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali 142.- Iwona Kwiatkowska – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSZ Nr2 w Ostrołęce.

 

Informacje szczegółowe, dokumenty oraz plan zajęć zostanie przekazany na miejscu w poniedziałek.

 

O 11.45 rozpoczną się zajęcia z p. Cezarym Jaśkiewiczem- budowa pojazdów samochodowych  również w tej samej sali.

 

Iwona Kwiatkowska- kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce