Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2021r.

  

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), 9.00

  

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 10 września 2021 r.

 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy wypełnić oświadczenie (załącznik 7_2314) i złożyć do szkoły, najpóźniej do 12 lipca 2021 (poniedziałek).