TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 2021r.

  

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), 9.00

  

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 10 września 2021 r.

 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy wypełnić oświadczenie (załącznik 7_2314) i złożyć do szkoły, najpóźniej do 12 lipca 2021 (poniedziałek).