Organizacja roku szkolnego 2019/2020

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31 grudnia 2019 r.

3.

Egzaminy zawodowe- sesja zimowa

10 stycznia 2020 r.- część pisemna

09.01-15.02.2020 r.- część praktyczna

4.

Ferie zimowe

10–23 lutego 2020 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

9–14 kwietnia 2020 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

24 kwietnia 2020 r.

7.

Egzamin maturalny

Sesja dodatkowa

Termin dodatkowy

 4-22 maja 2020 r.

1 -19 czerwca 2020 r.

24-25 sierpnia 2020 r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia

23.06.2020 r. –część pisemna

22.06 -09.07.2020 r.-część praktyczna

9

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

10.

Ferie letnie

27 czerwca–31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne ze względu na przypadające święta:

14 października 2019 r.

1 listopada 2019 r.

11 listopada 2019 r.

1 stycznia 2020 r.

6 stycznia 2020 r.

1 maja 2020 r.

3 maja 2020 r.

11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 i 3 stycznia 2020 r.

4,5,6,7 ,8 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r. (piątek)

23 czerwca 2020 r.(wtorek)

Kalendarz Posiedzeń Rady Pedagogicznej:

12 września 2019 r.

19 listopada 2019 r.

14 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r.

17 marca 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami:

13 września 2019 r

20 listopada 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

18 marca 2020 r.

Terminy wystawiania ocen:

za semestr I - do 9 stycznia 2020 r.

za semestr II ( dot. klas maturalnych) - 15 kwietnia 2020 r.

za semestr II (dot. pozostałych typów szkół i klas) - 15 czerwca 2020 r.