TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Dnia 15 listopada 2017 r. odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskich Dni Pracodawcy.  Targi zostały zorganizowane przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce. 

Uczniowie klasy 1wk Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyli w warsztatach podczas tragów dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, które przeprowadziły: Pani Jolanta Bałdyga oraz Pani Magdalena Prot . Dzięki udziałowi w  zajęciach młodzież dowiedziała się jak zdobyć wiedzę z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej , negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. Uczniowie mieli także okazję rozwiązywać  różnego typu kwestionariusze. Po zakończonych warsztatach młodzież mogła przejrzeć informacje znajdujące się na stoiskach informacyjno – promocyjnych. Opiekunem młodzieży była Paulina Biedrzycka - szkolny doradca zawodowy.

Podczas targów Pani wicedyrektor Agnieszka Murach , Pani Daniela Florczak kierownik ds. praktyk oraz Paulina Biedrzycka szkolny doradca zawodowy mieli możliwość uczestniczyć również w Konferencji dla Pracodawców pt. „Szkolnictwo zawodowe a lokalny rynek pracy”.