Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego Programu otrzymaliśmy na zakup książek do szkolnej biblioteki kwotę w wysokości 15 tys. zł. W tym roku w ofercie biblioteki na pewno znajdą się atrakcyjne i różnorodne książki, z których Państwo również możecie korzystać. Nowości wydawnicze możecie Państwo obejrzeć w bibliotece szkolnej przy okazji cyklicznych zebrań z wychowawcami klas.

Rezultatem przedsięwzięć, jakie zostaną podjęte w naszej szkole w ramach wdrażanego projektu, będzie rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom przyjemności płynącej z czytania. Żyjemy obecnie w świecie zdominowanym przez media, stąd też długotrwała tradycja powszechnego czytania i czerpania z książek pożytków oraz radości została zepchnięta na margines. W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji telewizja i Internet stały się zarówno dla dzieci jak i młodzieży wartością nadrzędną. Pochłaniają one mnóstwo wolnego czasu i grożą uzależnieniem. Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania. To właśnie w domu rodzinnym ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką. Państwo, jako Rodzice, jesteście osobami, z którymi dzieci identyfikują się najbardziej i ich zachowania są naturalnym odzwierciedleniem Waszych zachowań. Z tego względu rola Rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych młodego człowieka jest nieoceniona. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka nieodzownym elementem życia, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu rodzinnego i szkoły. Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że codzienne czytanie:

• Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
• Uczy myślenia, poprawia koncentrację;
• Poszerza wiedzę ogólną;
• Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
• Rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
• Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
• Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
• Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
• Wzmacnia poczucie własnej wartości;
• Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Szanowni Państwo, pamiętajmy - nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę nabywamy z biegiem lat. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytano i w których zaszczepiono miłość do książek, na pewno sięgają po nie w kolejnych etapach życia. Nawyk kontaktu z książką jest pewnego rodzaju posagiem intelektualnym, który decyduje nie tylko o wiedzy dziecka, ale również o jego cechach charakteru, preferowanych wartościach i przyjmowanych postawach. O tym musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo - Rodzice.

Nauczyciele bibliotekarze: Anna Kaczmarczyk Stanisława Marcinkowska