TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 


    

TECHNIKUM

 

fotoTECHNIK
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
fotoTECHNIK
REKLAMY
fotoTECHNIK
BUDOWNICTWA
- SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA
fotoTECHNIK
USŁUG FRYZJERSKICH
fotoTECHNIK
WETERYNARII
foto
TECHNIK 
INŻYNIERII SANITARNEJ

 

fotoTECHNIK 
GAZOWNICTWA
-BRANŻA
BUDOWLANA
 

 

 

 


 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

foto

SZKOŁA MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
POD PATRONATEM APN OSTROŁĘKA

   


 BRANŻOWA SZKOŁA

 

 

fotoBRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
WIELOZAWODOWA
foto BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA
WIELOZAWODOWA