W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce od września 2012 r. istnieją klasy o profilu wojskowym – technikum mechaniczne i technikum informatyczne.  

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
•    oceny stanu technicznego pojazdów;
•    wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
•    kontrolowania jakości wykonanych napraw;
•    prowadzenia usług motoryzacyjnych;
•    prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
•    kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie bezpłatnego prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
•    stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
•    zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
•    salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
•    przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
•    przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
•    firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

 TECHNIKUM INFORMATYCZNE 

Absolwenci tego kierunku oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, m.in:
·         systemy operacyjne i sieci komputerowe  
·         programowanie strukturalne i obiektowe  
·         urządzenia techniki komputerowej  
·         oprogramowanie biurowe  
·         multimedia i grafika komputerowa  

Praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłego zawodu uczniowie zdobywają na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej (w trzeciej klasie).

PROFIL WOJSKOWY 

Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

·         zajęcia poligonowe,  

·         wyjazdy do jednostek wojskowych,  

·         ćwiczenia terenowe,  

·         musztra wojskowa,  

·         regulaminy wojskowe,  

·         terenoznawstwo,  

·         rajdy ekstremalne,  

·         biegi przełajowe,  

·         działania na sprzęcie wojskowym,  

·         zajęcia strzeleckie.  

Szkoła zapewnia uczniowi:

·         zajęcia prowadzone przez pracowników wojska,  

·         dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych,  

·         zajęcia na strzelnicy sportowej,  

·         zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  

·         wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe,  

·         umundurowanie. 

Szkoła współpracuje z:

·        Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,

·   Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

·   Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,

·        Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce,  

·        Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, 

·        Miejską Komendą Policji w Ostrołęce. 

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski 

Klasa o profilu wojskowym umożliwia: 

·         przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych,  

·         kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych,  

·         wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej 

 


 

W dniach 6.05.2019 r. – 10.05.2019 r.  w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu odbył się obóz szkoleniowy dla uczniów klas trzecich o profilu wojskowym. Podczas jego trwania młodzież pogłębiła swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej (POPL), taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), zabezpieczenia logistycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, rozpoznania wojskowego, ochrony i obrony obiektów, łączności. Odbyła także szkolenia: strzeleckie, inżynieryjno-saperskie i medyczne.

Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Monika Brzozowska, p. Ewa Tarnowska, p. Krzysztof Cieślik, p. Dariusz Niedźwiedziuk, p. Robert Stypiński.

FOTO RELACJA

W dniu 14.03.2019 r. uczniowie klasy pierwszej kierunku technik pojazdów samochodowych o profilu wojskowym po raz kolejny doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, tym razem na strzelnicy KSS "Obrońca" w Troszynie. Po zapoznaniu się z teoretycznymi informacjami na temat budowy broni i amunicji strzeleckiej oraz regulaminem obiektu i warunkami prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, przystąpili do praktycznego wykonania strzelania z karabinka sportowego (5,56 mm kbks).
Opiekunami podczas wyjazdu byli: pan Jan Juchniewicz i kpt. Marcin Markiewicz

FOTO RELACJA

 

Uczniowie klasy pierwszej technikum informatycznego o profilu wojskowym po raz kolejny ćwiczyli swoje umiejętności strzeleckie, tym razem na strzelnicy  w Troszynie. Po zapoznaniu się z teoretycznymi informacjami na temat budowy i rodzajów broni, regulaminem strzelnicy przystąpili do praktycznego wykonania strzelania.  W przerwach między ćwiczeniami strzeleckimi pan kpt. Marcin Markiewicz doskonalił musztrę.

Zajęcia te odbyły się w ramach edukacji dla bezpieczeństwa- wojsko.

Opiekunami podczas wyjazdu byli: pani Renata Sawicka
i kpt. Marcin Markiewicz

FOTO RELACJA

 

Dnia 22.02.2019 roku w ramach nawiązanej współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz  w Bemowie Piskim uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Ośrodka . Zapoznano uczniów z system szkolno-treningowym do broni strzeleckiej, budową i obsługą broni, uczniowie sprawdzili się także w ćwiczeniu strzelania łącznego.  Uczniowie klas ćwiczyli także na placu musztrę.

Uczniowie po raz kolejny wrócili bardzo zadowoleni i chętni do następnych szkoleń i ćwiczeń w jednostce wojskowej.

 

Opiekę nad uczniami sprawowali: pani Renata Sawicka, pan Jan Juchniewicz,
pan kpt. Marek Markiewicz, pan Marek Sawicki.

 FOTO RELACJA

25 października 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim po raz kolejny odbył się Pieszy Rajd Żołnierza - w tym roku pod hasłem Dla Niepodległej. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas o profilu wojskowym.

Rajd rozpoczął się quizem wiedzy o Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, 5. Pułku Ułanów Zasławskich i historii Polski. Podczas trasy uczniowie mieli do wykonania następujące zadania: przepychanie pojazdu, transport rannego, ustawianie namiotu z pałatek, rzut granatem na celność, przerzucanie opony, czołganie rannych na boku, pierwsza pomoc przedmedyczna, czołganie ze skrzynką amunicji, cięcie piłą, wykonanie przejścia w polu minowym, wspinanie po linie, rozkładanie i składanie broni, strzelanie na SST Śnieżnik.

Komisja oceniająca, po zsumowaniu punktów, przyznała

I miejsce drużynie nr 5 w składzie:
Sebastian Dumała, Mateusz Grzegorczyk, Patryk Jędrzejczyk, Jakub Samsel, Mateusz Skonieczny, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek,

II miejsce zajęła drużyn nr 10 w składzie:
Michał Bakuła, Sebastian Bakuła, Kacper Dziczek, Bartosz Białobrzeski, KamilBerkowski, Patryk Janczak, Kacper Kamiński,

III miejsce zajęła drużyna nr 8 w składzie:
Filip Bagiński, Radosław Fijałkowski, Konrad Gołębiowski, Dawid Gwiazda, Jakub Pierzchała, Antoni Pochmara, Krystian Pyskło, Patryk Tyszka.

Gratulujemy zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom rajdu, którzy pokonali długą i niełatwą trasę.

FOTO RELACJA

 W dniach 28.09.2018r. – 30.09.2018r. odbył się obóz szkoleniowy dla klas o profilu wojskowym zorganizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” oraz Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Młodzież doskonaliła swoje umiejętności z zakresu: musztry, rozpoznania, terenoznawstwa, łączności, taktyki, OPBMR a także brała udział w szkoleniu inżynieryno-saperskim, szkoleniu strzeleckim i szkoleniu medycznym. 

FOTO RELACJA

 

W dniach 11.06.2018 r. – 15.06.2018 r.  jak co roku uczniowie z klas o profilu wojskowym z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce przebywali na obozie szkoleniowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Podczas jego trwania młodzież zdobyła nowe umiejętności z zakresu: strzelania, musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki, terenoznawstwa czy walki wręcz. Miała tez możliwość doskonalić umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Na zakończenie uczniowie przystąpili do zawodów użyteczno-bojowych, które zaliczyli wszyscy uczestnicy i otrzymali zaświadczenia, dokumentujące zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności.

FOTO RELACJA

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce został zakwalifikowany do drugiej edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Koordynatorem programu w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej jest Biuro do Spraw Proobronnych. Będzie on prowadzony od 1 września 2018 r.

22 marca 20018 r. uczniowie z klas: 2Iw, 3Iw i 4 Iw wzięli  udział w  I Etapie (szkolnym) Konkursu Informatycznego INFOTEST 2018 organizowanym Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  Wydział Informatyki i Nauk o Żywności.

W konkursie wzięło udział 465 uczniów z północno-wschodniej Polski, do Etapu II – Finału który odbył się 12 kwietnia 2018 r. na uczelni PWSIP w Łomży  zostało zakwalifikowanych 49 uczniów.

Laureatem za zajęcie 3 miejsca został uczeń naszej szkoły z 4 klasy o profilu technik informatyk - Maksymilian Małż.

Laureaci otrzymali cenne nagrody, wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

 Głównym celem konkursu był rozwój zainteresowań uczniów, kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów informatycznych.

Maksymilianowi gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.

Dorota Sienkiewicz

FOTO RELACJA