W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce od września 2012 r. istnieją klasy o profilu wojskowym – technikum mechaniczne i technikum informatyczne.  

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
•    oceny stanu technicznego pojazdów;
•    wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
•    kontrolowania jakości wykonanych napraw;
•    prowadzenia usług motoryzacyjnych;
•    prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
•    kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie bezpłatnego prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
•    stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
•    zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
•    salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
•    przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
•    przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
•    firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

 TECHNIKUM INFORMATYCZNE 

Absolwenci tego kierunku oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, m.in:
·         systemy operacyjne i sieci komputerowe  
·         programowanie strukturalne i obiektowe  
·         urządzenia techniki komputerowej  
·         oprogramowanie biurowe  
·         multimedia i grafika komputerowa  

Praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłego zawodu uczniowie zdobywają na zajęciach w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz podczas praktyki zawodowej (w trzeciej klasie).

PROFIL WOJSKOWY 

Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

·         zajęcia poligonowe,  

·         wyjazdy do jednostek wojskowych,  

·         ćwiczenia terenowe,  

·         musztra wojskowa,  

·         regulaminy wojskowe,  

·         terenoznawstwo,  

·         rajdy ekstremalne,  

·         biegi przełajowe,  

·         działania na sprzęcie wojskowym,  

·         zajęcia strzeleckie.  

Szkoła zapewnia uczniowi:

·         zajęcia prowadzone przez pracowników wojska,  

·         dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych,  

·         zajęcia na strzelnicy sportowej,  

·         zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  

·         wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe,  

·         umundurowanie. 

Szkoła współpracuje z:

·        Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,

·   Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,

·   Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,

·        Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce,  

·        Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, 

·        Miejską Komendą Policji w Ostrołęce. 

Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski 

Klasa o profilu wojskowym umożliwia: 

·         przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych,  

·         kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych,  

·         wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej 

 


 

 W dniach 28.09.2018r. – 30.09.2018r. odbył się obóz szkoleniowy dla klas o profilu wojskowym zorganizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” oraz Biurem ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Młodzież doskonaliła swoje umiejętności z zakresu: musztry, rozpoznania, terenoznawstwa, łączności, taktyki, OPBMR a także brała udział w szkoleniu inżynieryno-saperskim, szkoleniu strzeleckim i szkoleniu medycznym. 

FOTO RELACJA

 

W dniach 11.06.2018 r. – 15.06.2018 r.  jak co roku uczniowie z klas o profilu wojskowym z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce przebywali na obozie szkoleniowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Podczas jego trwania młodzież zdobyła nowe umiejętności z zakresu: strzelania, musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki, terenoznawstwa czy walki wręcz. Miała tez możliwość doskonalić umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole. Na zakończenie uczniowie przystąpili do zawodów użyteczno-bojowych, które zaliczyli wszyscy uczestnicy i otrzymali zaświadczenia, dokumentujące zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności.

FOTO RELACJA

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce został zakwalifikowany do drugiej edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Koordynatorem programu w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej jest Biuro do Spraw Proobronnych. Będzie on prowadzony od 1 września 2018 r.

22 marca 20018 r. uczniowie z klas: 2Iw, 3Iw i 4 Iw wzięli  udział w  I Etapie (szkolnym) Konkursu Informatycznego INFOTEST 2018 organizowanym Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  Wydział Informatyki i Nauk o Żywności.

W konkursie wzięło udział 465 uczniów z północno-wschodniej Polski, do Etapu II – Finału który odbył się 12 kwietnia 2018 r. na uczelni PWSIP w Łomży  zostało zakwalifikowanych 49 uczniów.

Laureatem za zajęcie 3 miejsca został uczeń naszej szkoły z 4 klasy o profilu technik informatyk - Maksymilian Małż.

Laureaci otrzymali cenne nagrody, wszyscy uczestnicy okolicznościowe dyplomy.

 Głównym celem konkursu był rozwój zainteresowań uczniów, kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów informatycznych.

Maksymilianowi gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.

Dorota Sienkiewicz

FOTO RELACJA

21 marca 2018 r. uczniowie z klas o profilu wojskowym uczestniczyli w Pułtusku w operacji paintball. Udział w grze pozwolił młodzieży w pewien sposób urzeczywistnić marzenia, ale także wykazać się  szybkością, sprawnością,  umiejętnością taktyki oraz planowania swoich poczynań i przewidywania ruchów „wroga”. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że paintball bez wątpienia uczy drużynowego podejścia do sprawy oraz współpracy a także tego, że  dzięki temu sportowi można nauczyć się odpowiedzialności i rzetelności.

Z pewnością nie było łatwo, zwłaszcza że każdy miał  inne zdanie, jednak udało się młodzieży wypracować kompromis i doskonale  bawić.

FOTO RELACJA

 

14 grudnia 2017 r. w  siedzibie Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia, dotyczącego objęcia patronatem przez Akademię Sztuki Wojennej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Porozumienie podpisali – w imieniu Akademii Sztuki Wojennej -  prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz, zaś w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 - mgr Grzegorz ŻebrowskiCelem porozumienia jest współpraca na rzecz aktywnej edukacji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa - pogłębianie wiedzy uczniów w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa.


Źródło fotografii:Akademia Sztuki Wojennej

Klasy o profilu Informatycznym Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 podczas zajęć informatycznych w dniach 4 - 10 grudnia 2017 brały udział w V edycji Godziny Kodowania w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej.

Godzina Kodowania – ogólnoświatowa akcja prowadzona podczas Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week), promująca programowanie wśród uczniów polecana min przez takich ludzi jak: Bill Gates, Mark Zuckerberg czy Barack Obama.

W Polsce była zainicjowana przez profesora Macieja Sysło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dorota Sienkiewicz

13 listopada 2017 r. zostało przeprowadzone  dla uczniów z klas o profilu wojskowym szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktorami byli żołnierze z 15 Zmechanizowanej Brygady im. Zawiszy Czarnego w Giżycku. Celem szkolenia było Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie obejmowało elementy  wykładu oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma, profesjonalnej torby ratowniczej oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych. W zajęciach uczestniczyły klasy: 1 Iw, 1 Sw, 2 Iw, 3 Iw.

 FOTO RELACJA

 

7 listopada 2017 r. po raz piąty odbył się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim – Pieszy Rajd Żołnierza. Uczestniczyło w nim 100 uczniów z klas o profilu wojskowym Młodzież podczas marszu miała do wykonania  różnorodne zadania z zakresu kształcenia o profilu wojskowym, m.in.: strzelanie czołganie, minowanie, zadania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Rywalizację wygrała drużyna z klasy 3 Sw, drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy 1 Se, a trzecie młodzież z klasy 3 Iw

FOTO RELACJA

Uroczystość patriotyczno – religijna w Pasiekach gmina Goworowo
11 czerwca 2017 roku

Organizatorami uroczystości byli:
Społeczna Grupa Inicjatywna „ Pamięć i Honor” w Pasiekach, pod przewodnictwem kpt.dyp. Tadeusza Gawkowskiego ps.”Pisarz”,
•Ksiądz Kanonik Stanisław Siemion -Proboszcz Parafii Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie,
•Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce pod przewodnictwem prezes Krystyny Wiesławy Gałka,
•Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ulanów Zasławskich w Ostrołęce, z dyrektorem Grzegorzem Żebrowskim
•Społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, z dyrektorem Adamem Grabowskim,
•Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce/ kawaleria/ z prezesem Edwardem Kowalskim i wiceprezesem Wojciechem Żerańskim.
W dniu 11 czerwca 2017 roku , w Pasiekach gmina Goworowo, odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno - religijna. Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Armii Krajowej i cywilnych mieszkańców Goworowszczyzny rozstrzelanych w Pasiekach 04 czerwca 1943 roku, przez niemieckich żołnierzy Wermachtu, żandarmerię i funkcjonariuszy gestapo III Rzeszy oraz pamięć Żołnierzy i osób cywilnych z Goworowszczyzny poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności Ojczyzny , w latach 1939 – 1952.

FOTO RELACJA

Czytaj więcej: Uroczystość patriotyczno – religijna w Pasiekach