Po raz drugi, 7 lutego, uczniowie naszej szkoły gościli w siedzibie Agencji Reklamy Dentsu Poland. Pracownicy Dentsu, światowego lidera sieci agencji reklamowych, w profesjonalny sposób zaprezentowali swoją firmę, specyfikę pracy w branży reklamowej, podstawowe zasady tworzenia kampanii reklamowych czy sporządzania, tzw. briefu od klienta dla agencji. Uczniowie uczestniczyli w dyskusji odnośnie współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego, szczególnie zanieczyszczenia wody. Dowiedzieli się jak Agencja tworzyła swoją kampanię reklamową z zakresu ekologii pod nazwą „Co roślinom w liściach gra?”.

Młodzież w  grupach, w formie warsztatowej, tworzyła symulacyjny brief marketingowy dla Dentsu na zlecenie Firmy Skoda - producenta samochodów. Efekty pracy lider grupy omawiał na forum. Zaprezentowana koncepcja była następnie oceniana przez, tzw. sztuczną inteligencję i oczywiście pracowników Agencji. Uczniowie nabywali umiejętności tworzenia kampanii reklamowej, wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia oraz pracy w grupie.

Następnym punktem wizyty było zwiedzanie siedziby Agencji, która niewątpliwie świadczy o światowym poziomie firmy. Cała wizyta była przygotowana w profesjonalny sposób i przebiegała w miłej atmosferze. Nad całą organizacją czuwała Pani Jadwiga Jadziewicz- Social Impact Manager oraz zarządzająca projektami w ramach HR w Dentsu Polska, której serdecznie dziękujemy!

 Po wizycie w Agencji, po krótkim spacerze po Starym Mieście i posiłku, uczniowie przebywali w Muzeum Iluzji, interaktywnej, edukacyjno-rozrywkowej przestrzeni dla każdego. To miejsce niezwykłych doznań i paradoksów, gdzie przenika się rzeczywistość i złudzenia. Muzeum jest także świetnym miejscem do robienia atrakcyjnych zdjęć, z czego nasi uczniowie chętnie korzystali.

W wycieczce brali udział uczniowie klas: 1R,2R i 3R.

Organizatorzy i opiekunowie wycieczki: B. Gocłowska, D. Kulesza.

FOTO RELACJA 

   Uczennice z kl. 3pWR: Katarzyna Bardyszewska, Patrycja Nowacka, Kinga Prusaczyk, Maria Szabłowska oraz Wiktoria Wojtczak (lider zespołu) wzięły udział w Konkursie Rise Up, który odbywał się w dniach: 30-31 marca 2022 r.  

Organizatorem Konkursu była  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz globalna agencja reklamowa Dentsu Polska – lider w branży komunikacji i marketingu. Do konkursu zakwalifikowało się 15 zespołów z całego kraju.

W trakcie dwudniowych webinariów oraz sesji roboczych z mentorem uczestnicy zdobywali bądź utrwalali wiedzę na temat planowania i tworzenia kampanii reklamowej. Pracowali na autentycznym briefie klienta firmy Denstu, którym jest Jeronimo Martins – właściciel sieci Biedronka.

Brief klienta dotyczył tematu niemarnowania żywności. Zadaniem zespołu było opracowanie własnej kampanii reklamowej oraz zaprezentowanie jej przez jury. Po przedstawieniu swojego pomysłu Komisja Konkursowa zadawała członkom zespołu dodatkowe pytania.

Kryteriami oceny pracy były: jakość/treść pomysłu,  innowacyjność i kreatywność rozwiązania, jakość prezentacji rozwiązania oraz praca zespołowa (team spirit).

Uczennice znakomicie „wzniosły się”  i bojowo przyjęły wyzwanie, opracowując całkowicie autorską edukacyjną kampanię reklamową, której zadaniem jest zmniejszenie marnowania żywności. Na prezentację efektów swojej pracy miały 3 minuty.

Przygotowany przez uczennice pomysł na niemarnowanie żywności można obejrzeć wykorzystując link: https://tiny.pl/9k2qm 

Nagranie głosowe dostępne do pobrania.

Informację o wydarzeniu na fb zamieściła także firma Dentsu: https://m.facebook.com/dentsuPL/

Udział w konkursie był dla uczennic nowym doświadczeniem i wyzwaniem. Kontakt i współpraca z pracownikami renomowanej  agencji reklamowej z pewnością na długo pozostanie im w pamięci. Uczennice otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz nagrody audio.

Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad uczennicami sprawowała B. Gocłowska.

FOTO RELACJA

Dnia 2 marca uczniowie klasy drugiej technikum organizacji reklamy odwiedzili Redakcję „Moja Ostrołęka”, największego w regionie dziennika internetowego. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak wyglądają stanowiska pracy i co należy do zakresu obowiązków dziennikarza i fotoreportera. Jak przebiega współpraca z klientami i jak powstają teksty, nagrania i grafika. Uczniów interesowała także możliwość odbycia praktyki w takim miejscu. Wizyta przebiegała w bardzo miłej atmosferze, zostaliśmy ciepło przyjęci przez pracowników a na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Opiekun: Bogusława Gocłowska 

fundusze26 października młodzież z klas 4M i 4Iw uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych Oddział w Ostrołęce. Wiodącym tematem były „Fundusze europejskie dla osób wchodzących na rynek pracy”. Zainteresowani mogli się dowiedzieć , że istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy i jej potencjalny rozwój. Jeśli mamy pomysł na biznes to warto postarać się o środki unijne w postaci dotacji, pożyczek, wsparcia w formie szkoleń i staży. Warunkiem jest przygotowanie biznesplanu i udział w projektach skierowanych do osób przedsiębiorczych w ramach: Programów Regionalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy programów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Lokalne Grupy Działania z sąsiednich gmin. Szanse na pozyskanie środków od 20 do 100 tys. zwiększają się wraz z innowacyjnością pomysłu. Pomocne mogą okazać się bezpłatne źródła informacji, między innymi portal dostępny pod adresem – www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

FOTO RELACJA

     15 marca 2016r.,z okazji Światowego Dnia Konsumenta, w naszej szkole zorganizowano stoiska oraz wystawę poświęconą propagowaniu wiedzy konsumenckiej. Młodzież ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczych z klasy 1F, 2F i 2We pod opieką nauczycieli: B. Gocłowskiej i D. Kuleszy przeprowadziła mini konkursy, np. na określanie postaw asertywnych, uległych i agresywnych, na rozpoznawanie znaków związanych z obrotem towarowym, czy na wskazywanie uczciwych i nieuczciwych praktyk handlowych. Za prawidłowe rozwiązania dla uczestników czekały słodkie nagrody, okolicznościowe naklejki „Kupuj z głową” oraz drobne upominki.

     Tego dnia odbyło się także spotkanie uczniów klas: 1B, 1F, 1We, 2W, 3R z panem Andrzejem Bednarczykiem – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Młodzież dowiedziała się, że w przypadku sporu z nieuczciwym sprzedawcą lub usługodawcą każdy konsument może liczyć na bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznicy udzielają porad prawnych, interweniują u przedsiębiorców (np. poprzez przeprowadzenie mediacji lub pouczenie) czy pomagają w przygotowaniu pozwu. Uczniowie mieli okazję poznać nowe uregulowania prawne dotyczące konsumentów, obowiązujące  od 25 grudnia 2014r. Uczestnicy otrzymali ulotki opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podstawowych prawach przysługujących konsumentowi w razie nabycia towaru wadliwego.

     Aby pozyskać i utrzymać zadowolonego i lojalnego klienta każdy sprzedawca powinien przestrzegać podstawowego standardu obsługi:

„Niech każdy klient w Twojej firmie będzie

obsłużony tak, jak Ty chciałbyś być

obsłużony przez innych”

FOTO RELACJA

Dnia 2 marca uczniowie klasy 3R pod opieką B. Gocłowskiej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Drukarni „A-Z Color” w Antoniach. O drukarni opowiadała nam Pani Katarzyna Zecer-Gołaszewska, pełniąca funkcję kierownika produkcji. Drukarnia jest nowoczesną drukarnią fleksograficzną, doskonale wyposażoną i stale rozszerzającą swoją ofertę. Zapewnia wszystkim swoim klientom, zarówno krajowym jak i zagranicznym,  kompleksowe usługi poligraficzne – od projektu, aż po dostawę gotowych etykiet. Mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać specyfikę pracy drukarni, zakres czynności poszczególnych działów i stanowisk, istotę techniki fleksografii oraz sitodruku, obserwowania procesu powstawania pięknych, kolorowych etykiet, znanych nam z codziennego życia. Drukarnia zapewnia praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik procesów drukowania oraz stwarza im potencjalne miejsce pracy. Po raz drugi gościliśmy w murach Drukarni. Dziękujemy za okazaną życzliwość, przekazaną wiedzę oraz włączenie się w promocję kierunku technik procesów drukowania.

FOTO RELACJA

image003

image001„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to program przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu i finansów. Program ten organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Szkoła uczestnicząca w programie:

  • - buduje pozytywne relacje z lokalnym środowiskiem
  • - umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami z danej dziedziny
  • - przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym
  • - pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania
  • - przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej
  • - przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy
  • - pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

W tym roku szkolnym gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Ostrołęce. W spotkaniu uczestniczyły klasy: 4B, 4I, 4R, 4M, 3R, 2We. Udział i zaangażowanie szkoły zostały potwierdzone stosownym certyfikatem. Podobny certyfikat został przekazany na ręce pracowników zaproszonej instytucji. Za okazane zainteresowanie i życzliwość serdecznie dziękujemy. Koordynatorem akcji w szkole była Bogusława Gocłowska, przy wsparciu Doroty Kuleszy i Pauliny Biedrzyckiej.

FOTO RELACJA

Udział w Dniach Otwartych NBP 11 kwietnia młodzież z klas 1F, 1We, 3F uczestniczyła w Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego. Czuliśmy się wyróżnieni, ponieważ na co dzień nie ma możliwości zwiedzania centralnego banku państwa. Wszyscy z ciekawością słuchaliśmy o szczególnych funkcjach i znaczeniu NBP. Oglądaliśmy bankomat od wewnątrz i słuchaliśmy o nietypowych sytuacjach obchodzenia się z tym urządzeniem. Największą atrakcją dla nas były sztaby złota, które można było podnieść i stwierdzić, że ważą 12,5 kg. Z zaciekawieniem słuchaliśmy o czasach sprzed denominacji, kiedy chleb kosztował 6 700zł, 1kg schabu 90 000zł, a Fiat 125P 120 000 000zł. W muzeum numizmatycznym oglądaliśmy między innymi 1-kilogramową monetę upamiętniającą Jana Pawła II. Najodważniejsi spróbowali na czym polega praca mincerza własnoręcznie wybijając pamiątkową monetę NBP.

Wszyscy uczestnicy otrzymali indeks NBP wykazując się umiejętnością odnalezienia zabezpieczeń na nowych banknotach. Wzbogaciliśmy się też o wiele ciekawych informacji: - w obiegu obecnie mamy ponad 1 300 000 000 banknotów, z których najniższe nominały „żyją” średnio kilkanaście miesięcy, a wyższe nominały – kilka lat, - dotychczasowe banknoty pozostaną w obiegu bezterminowo, - bez specjalistycznych urządzeń na banknotach można sprawdzić ich autentyczność poprzez odszukanie znaku wodnego, efektu kątowego, pasa opalizującego, nitki zabezpieczającej, farby metalicznej oraz recto verso, - zmiany zabezpieczeń dokonywane są okresowo w różnych państwach np. w USA ostatnio zmodernizowano 100 USD, a w Eurolandzie 5 i 10 euro, - jeżeli banknot został uszkodzony mniej niż w 50%, możesz za niego otrzymać pełną równowartość w każdym banku. W posługiwaniu się pieniędzmi ostrożność jest zawsze wskazana. Jak radzili nam eksperci z NBP przy ocenie autentyczności banknotu należy korzystać z metody DPPS: dotnij, popatrz, przechyl, sprawdź.

Zapraszamy do galerii

 

packDnia 9 kwietnia 2014r. uczniowie technikum organizacji reklamy (klasa 2R oraz 3R) uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Opakowań Packaging Innovations, które odbyły się w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Packaging Innovations to obecnie najważniejsze targi w Europie Środkowo-Wschodniej dla branży opakowań, etykiet, kodów, nalepek, itp. Organizowane są po raz szósty, zainteresowanie nimi wśród polskich i zagranicznych wystawców z każdym rokiem wzrasta. W obecnej edycji udział wzięło ponad 130 firm, a liczba gości branżowych przekroczyła 3 tysiące. Stoiska targowe zostały podzielone na 4 strefy tematyczne:

1. Strefa Luxpack – opakowania na produkty luksusowe z tzw. „wyższej półki”, opakowania ozdobne i opakowania typu Premium,

2. Strefa Labelling – etykiety, kody, nalepki, materiały POS, displaye, nadruki na opakowaniach, uszlachetnianie druku, plotery,

3. Strefa Co-Packaging – pakowanie, przepakowywanie, konfekcjonowanie, kontrola jakości, 

4. Logispack – opakowania zbiorcze, logistyczne, wewnętrzne, ochronne, gotowe na półkę.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję obserwować organizację targów, rozmieszczenie stoisk, zasady prezentacji firmy czy produktów, jakie stosować elementy promocji, aby przyciągnąć klienta. Oglądali opakowania tekturowe, plastikowe, szklane, drewniane, metalowe, inteligentne, ekologiczne, displaye oraz usługi w zakresie projektowania oraz recyclingu opakowań. Podziwiali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii produkcji opakowań, nadruku, wykorzystania materiałów czy recyclingu. Uczestniczyli w wykładach i seminariach, prowadzonych także w języku angielskim. Odwiedzali Strefę Studenta, gdzie wybrani w konkursie młodzi projektanci prezentowali prototypy swoich opakowań dla szerokiego grona odbiorców. Udział klas organizacji reklamy w tak prestiżowej imprezie to także wyróżnienie dla szkoły. Organizatorzy, w drodze wyjątku, wyrazili zgodę na uczestnictwo naszej młodzieży w Targach Packaging Innovations. Szczególne podziękowania składamy pani Małgorzacie Hejnar Kierownikowi Działu Marketingu Firmy easyFairs ®Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy do galerii