Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa”. Miała ona na celu zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów oraz ich zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia.
   Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, zorganizowano tzw. „szarą ścianę”, na której uczniowie mogli w sposób plastyczny wyrazić swoje zdanie w zakresie palenia papierosów, ogłoszono konkursy: plastyczny, na pracę multimedialną oraz konkurs na gazetkę szkolną. Angażowano również młodzież do wzięcia udziału w akcji profilaktycznej organizowanej przez Szkołę Promocji Zdrowia działającą przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych. W ramach akcji został zorganizowany turniej sportowy pod hasłem " Zamień palenie na ćwiczenie." W ramach turnieju uczniowie zmagali się z podciąganiem na drążku gimnastycznym i unoszeniem sztangi nad głowę.
Zwycięzcami turnieju zostali :

I miejsce Krystian Stefański (1 wk)

II miejsce – Jakub Woźniak (4 Iw)

III miejsce – Adrian Górski (3 Sw)

   Dzień 16 listopada, stanowił finał akcji, a także podsumowanie podjętych działań profilaktycznych przez wszystkie osoby zaangażowane w promocję zdrowego stylu życia. W godzinach od 9.50-10.35 odbył się koncert profilaktyczny w wykonaniu p.Wojciecha Dudkowskiego i p. Adama Wołosza, podczas którego promowano życie wolne od uzależnień. Rozstrzygnięto także ogłoszone konkursy i wyeksponowano prace, które osiągnęły najwyższe wyniki.
Wyniki konkursu na pracę multimedialną:

I Miejsce – Patrycja Kowalska (3 Iw)

II Miejsce- Natalia Wolny (1 Iw)

III Miejsce- Angelika Giers (1 F)

Wyniki konkursu plastycznego:

I Miejsce –Martyna Jurga (1 Sw)

II Miejsce – Julia Sadek (3 Iw)

III Miejsce – Klaudia Biraga (1 F)

Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni:
Grala Elwira (IF), Mateusz Olech (2 Iw), Daria Kowalczyk (3 Iw), Olga Małecka (4 F).

Wyniki konkursu na gazetkę szkolną:

I miejsce – Justyna Lipka (3 Iw)

II miejsce – Paulina Safirowicz (2 We)

   Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursach oraz turnieju sportowym. serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Uczniowie zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym pracę w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

   Podczas finału akcji gościliśmy:

   - panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udzielały porad dotyczących nikotynizmu, można było zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, doświadczyć widzenia przestrzeni i spostrzegania rzeczywistości poprzez założenie alko gogli i narko gogli,

   - pani dietetyk udzielała indywidualnych porad żywieniowych, można było zmierzyć swoje BMI, wagę. Można było również skorzystać z porady ambulatoryjnej u pielęgniarki szkolnej, szkolnej drużyny sanitarnej (mierzenie ciśnienia, wypełnianie kwestionariusza Fagerstroma, rozdawano ulotki).

   Zorganizowano także konkurs z zakresu wiedzy na temat nikotynizmu, za udział w którym uczniowie otrzymywali owoce. Uczniom i nauczycielom rozdawano „zielona płuca” jako symbol promocji zdrowego stylu życia.

   Dnia 17 listopada uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję promującą zdrowy styl życia oraz życie bez uzależnień zorganizowaną przez Szkołę Promocji Zdrowia działającą przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na Hali Widowiskowo- Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Wzięli udział w zorganizowanych konkursach profilaktycznych: uczennica klasy I Sw Martyna Jurga w konkursie sprawnościowym, w którym zajęła I miejsce; Justyna Lipka (III Iw) wzięła udział w teście wiedzy dotyczącym uzależnień behawioralnych. W innych konkursach profilaktycznych wzięli udział uczniowie klasy II We: Natalia Walendziewska, Tobiasz Kamiński, Janek Baczyński oraz uczeń klasy I We Michał Łada.

   Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej akcji serdecznie dziękujemy.

Zwycięzcom konkursów gratulujemy!

Zespół ds. profilaktyki i Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA

 

Zebranie Prezydium Samorządu Uczniowskiego

30.09.2016r o godz. 10:35 w gabinecie doradcy zawodowego (2 piętro)

 

WYNIKI Z WYBORÓW
PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH
w dniu 29.09.2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Ostrołęce

Tryb wyborów: głosowanie tajne

Głosujących: 379
 
Szkolna Komisja Wyborcza pracowała w składzie:

 1. Wicedyrektor- Joanna Klikczyńska
 2. Członek Komisji- Marta Białobrzeska
 3. Członek Komisji–  Aleksandra Andrzejczyk
 4. Członek Komisji– Zuzanna Siepioła
 5. Członek Komisji-Daria Kowalczyk
 6. Członek Komisji – Paulina Sakowska
 7. Członek Komisji- Izabela Kierzek
 8. Opiekun SU- Monika Brzozowska
 9. Opiekun SU- Paulina Biedrzycka
 10. Opiekun SU – Renata Sawicka
   
  Dnia 29 września 2016 r. przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego.

  Po obliczeniu głosów Komisja stwierdziła, że oddano podczas wyborów  379  głosów, w tym:

- głosów ważnych: 375

- głosów nieważnych: 4

Frekwencja wyborcza wynosiła: 74.45 %

1.

SKONIECZNY WIKTOR

III Iw

32

2.

WALENDZIEWSKA NATALIA

II We

25

3.

KOBUS NATALIA

III F

42

4.

ZIEMBICKI PIOTR

I F

13

5.

ZIARKIEWICZ CEZARY

I B

24

6.

SADEK JULIA

III Iw

46

7.

ŁADA MICHAŁ

I W/R

30

8.

PRAGACZ ILONA

II F

20

9.

SKIBA KACPER

II Iw

116

10.

KOWALCZYK ARKADIUSZ

II Iw

27

Osoby, które wchodzą w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

 1. Skiba Kacper
 2. Sadek Julia
 3. Kobus Natalia
 4. Wiktor Skonieczny
 5. Łada Michał
 6. Kowalczyk Arkadiusz
 7. Walendziewska Natalia

Podział funkcji i zadań Samorządu Uczniowskiego zostanie dokonany na pierwszym zebraniu jego członków.

   

 

FOTO RELACJA

 

         podreczniki

W dniach 5-6 września 2016r. w naszej szkole odbył się kiermasz używanych podręczników szkolnych. Zainteresowani mogli nabyć podręczniki po znacznie niższych cenach od kolegów klas starszych. Wysokie ceny nowych książek sprawiają, że uczniowie chętnie korzystają z tego typu oferty. Młodzież, która pod okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego przygotowała kiermasz, mogła wykazać się dobrą organizacją pracy, dokładnością, komunikatywnością, a także umiejętnością pracy zespołowej.

Samorząd Uczniowski

 

    

     Zapraszamy wszystkich uczniów na szkolny kiermasz podręczników używanych, który odbędzie się w dniach 5-6 września 2016 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 10:35 do 10:50 oraz 13:25 do 13:45 (na długich przerwach).
     Uczniowie będą mogli samodzielnie sprzedawać i kupować niezbędne podręczniki na szkolnym korytarzu (na parterze). Szkoła udostępni sprzedającym stoły i ławki.

Samorząd Uczniowski


     Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się, która klasa w szkole jest najlepsza pod względem nauki, a która pod względem frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Wielu uczniów zostało wyróżnionych za udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dyplomy i upominki wręczał dyrektor szkoły – pan Grzegorz Żebrowski.
Wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym życzymy zapału do pracy.
Samorząd Uczniowski


WYNIKI Z WYBORÓW

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEPROWADZONYCH

w dniu 03 X 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

w Ostrołęce


 
Tryb wyborów: głosowanie tajne

Głosujących: 346
 

KOMISJA  W SKŁADZIE:

Przewodniczący-  Dzieżyk Natalia klasa IV F

Członek Komisji–  Jerominek Zenon klasa IV We

Członek Komisji -  Koziatek Damian klasa IV We

Członek Komisji-   Śliżewski Arkadiusz klasa IV We

Członek Komisji –  Laskowska Ewelina klasa II F

Członek Komisji –  Prusińska Emilia klasa II F
 

przeprowadziła w dniu 03 października 2013 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego.

             Po obliczeniu głosów Komisja stwierdziła, że oddano podczas wyborów 346 głosów, w tym:

- głosów ważnych: 311

- głosów nieważnych: 15

Frekwencja wyborcza wynosiła: 73,15%
 

Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
                                                         

Kandydaci/kandydatki   do prezydium Samorządu Uczniowskiego

1.Adamowska Izabela  II R - 6 głosów

2.Dmochowska Daria  II F - 23 głosy

3.Domarad Paulina III B - 15 głosów

4.Domarad Wiktoria III RW - 4 głosy

5.Dubaj Tomasz I Mw - 29 głosów

6.Duchnowski Dariusz II wd - 17 głosów

7.Dumała Kacper  II R - 10 głosów

8.Dymerski Grzegorz II B - 5 głosów

9.Kowalska Milena II We - 14 głosów

10.Mikulska Ewelina I F - 14 głosów

11.Modzelewska Jolanta I RB - 2 głosy

12.Piekarska Małgorzata I RB - 17 głosy

13.Pliszka Patryk II M - 20 głosów

14.Samsel Agata III F - 67 głosów

15.Szenfeld Aleksandra I We - 33 głosy

16.Wiśniewski Sylwester III B - 6 głosów

17.Wołosz Kamil Iw - 24 głosy

18.Zaniewska Patrycja II I - 5 głosów


Na podstawie najwyższego wyniku uczennica Agata Samsel obejmuje funkcję przewodniczącej Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Funkcję zastępcy przewodniczącej obejmuje Aleksandra Szenfeld  a skarbnika Daria Dmochowska.  Tomasz Dubaj został koordynatorem ds. profilaktyki. Rzecznikiem praw ucznia został Kamil Wołosz.

 

Prosimy o wytypowanie 1 kandydata z trójki klasowej do udziału w wyborach Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszenia tego kandydata dokona gospodarz klasy albo inny przedstawiciel klasy w dniu 24 września (wtorek) o godzinie 10.35 w świetlicy szkolnej, gdzie odbędzie się spotkanie z opiekunami i przedstawicielami Samorządu Szkolnego.

Termin wyborów przewidziany jest na 03.10.2013r. (czwartek).

Samorząd Uczniowski

- zajęcia  sportowe z zakresu samoobrony prowadzone będą w naszej szkole od października do grudnia - raz w tygodniu w środy 16.30 – 17.30 na sali gimnastycznej. Instruktorem zajęć będzie pan Robert Stypiński. Zgłoszenia na zajęcia dokonacie u pedagoga szkolnego lub u pana Roberta Stypińskiego.
 

- zajęcia plastyczne prowadzone metodą decupag'u odbywać się będą w środy od godziny 15.30 w naszym szkolnym internacie. Zajęcia prowadzić będzie pani Bożena Jeruzalska, u której można zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w zajęciach lub u pedagoga szkolnego.

Serdecznie zapraszamy
Samorząd Uczniowski

       Zapraszamy wszystkich uczniów na szkolny kiermasz podręczników używanych, który odbędzie się w dniach 9-10 września 2013 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 10:35  do 10:50 oraz 13:25 do 13:45 (na długich przerwach).
Uczniowie będą mogli samodzielnie sprzedawać i kupować niezbędne podręczniki na szkolnym korytarzu (na parterze). Szkoła udostępni sprzedającym stoły i ławki.
 
 
Samorząd Uczniowski