W naszej szkole od marca 2018 roku trwa szkolna akcja profilaktyczna „Bez fazy bezpieczniej”, której celem jest kształtowanie  bezpiecznych postaw wśród młodzieży, rodziców
 i nauczycieli w zakresie podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, a także upowszechnienia zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się we wszystkich aspektach życia człowieka.

W ramach tej akcji przeprowadzone zostały w dniu 16.04.2018 roku działania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Nie piję, nie palę, nie biorę…….”.

Głównym celem podjętych działań było zwrócenie uwagi młodych ludzi na szkodliwy wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy na zdrowie, a także życie własne i innych ludzi oraz ich wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Szczególnie cenne
i ciekawe było spotkanie z panem Adamem Żebrowskim- instruktorem nauki jazdy i panią Anetą Waracką- sierż. szt. Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy mówili o wpływie alkoholu i innych środków psychoaktywnych  na organizm kierowcy, wskazali na zagrożenia i konsekwencje prawne wynikające z prowadzenia pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu.

Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował  konkursy profilaktyczne, w których uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat alkoholu i narkotyków, zaś szkolna drużyna sanitarna pod kierunkiem pielęgniarki szkolnej Doroty Koziatek udzielała instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach przedsięwzięcia  pod czujnym okiem funkcjonariuszy policji:  mł. asp. Tomasza Warackiego i mł. asp. Łukasza Bednarczyka można było skorzystać z symulatora jazdy oraz przejść slalomem w alkogoglach i narkogoglach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach w ramach akcji, które będą dotyczyć bezpieczeństwa nad wodą, bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz bezpieczeństwa w sieci
z uwzględnieniem savoir vivre w kontaktach międzyludzkich.

Akcję przygotowali  pedagodzy szkolni  we współpracy z Samorządem Uczniowskim. Wszystkim zaangażowanym w jej organizację serdecznie dziękujemy.

FOTO RELACJA

  W dniu 9.02.2018 roku uczennice klasy drugiej technikum usług  fryzjerskich i klasy pierwszej technikum informatycznego spotkały się z uczniami świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  wspólnie z wychowawcami świetlicy poprowadziły spotkanie nt. „Dzieci  w sieci”- starsi o bezpiecznym Internecie.  Podczas spotkania zachęcano dzieci do bezpiecznego, kulturalnego i pożytecznego korzystania z Internetu. Wskazano na konieczność wystrzegania się Sieciuchów, symbolizujących różne aspekty internetowego zła oraz  zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie.

Spotkanie odbyło się w ramach działań wolontaryjnych Samorządu Uczniowskiego. 
Opiekunem uczniów była pani Renata Sawicka.

FOTO RELACJA

Szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa” w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 miała na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji związanych z nikotynizmem oraz ich zaangażowanie w zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, ogłoszono konkurs plastyczny.

Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania e-papierosów. Odbyło się także spotkanie z funkcjonariuszem Policji p. Krzysztofem  Kolatorem nt. Uzależnień- konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych stosowania alkoholu, dopalaczy i innych środków zmieniających świadomość.

   W dniach od 9.10.2017 do 13.10.2017 roku w naszej szkole odbyła się szkolna akcja profilaktyczna pod hasłem „Krok po zdrowie, wszystko zaczyna się w głowie.” Głównym celem akcji było promowanie zdrowego stylu życia i jego wpływu na zdrowie psychiczne wśród uczniów.
   Działania w ramach akcji były prowadzone przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, nauczycieli biblioteki szkolnej, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną, wychowawców internatu i wychowawców świetlicy szkolnej. W szkolną akcję włączył się także Samorząd Uczniowski.
   W ramach akcji przygotowano wystawę cytatów prozdrowotnych z wykazem pozycji książkowych oraz koszem pozytywnych myśli. Podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi uczniowie mogli porozmawiać o stresie i zarządzaniu nim, o depresji i sposobach radzenia sobie z zaburzeniami nastroju. W trakcie spotkania z panią dietetyk społeczność uczniowska mogła poznać zasady racjonalnego odżywiania się i ich wpływ na układ nerwowy.
   Społeczność internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce maszerowała po zdrowie, promując i kontynuując Nordic Walking, rozegrano towarzyski turniej piłki siatkowej, odbyły się pogadanki z młodzieżą nt. „Zazdrość i rywalizacja wśród rówieśników.” Realizowano tematykę akcji na godzinach wychowawczych, odbyły się lekcje wychowania fizycznego pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i aktywny udział w akcji.

FOTO RELACJA

  

    Dnia 28.09.2017r. w świetlicy szkolnej odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. W wyborach startowało 16 kandydatów z poszczególnych klas.
   Na 426 uprawnionych do głosowania uczniów udział w wyborach wzięło 307. Frekwencja wyborcza wyniosła 72.06%.

 

 


  W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:
Julia Grabowska – przewodnicząca
Patryk Tomczak- zastępca przewodniczącego
Tecner Iga- Rzecznik Praw Ucznia
Wiktoria Dobrowolska – sekcja medialna
Andrzej Kaczmarczyk- sekcja medialna
Boguniecka Klaudia- sekcja medialna
Grabowska Paulina- sekcja wolontariatu
Łabuńska Natalia- sekcja wolontariatu


   Serdecznie gratulujemy, życzymy wielu pomysłów i zapału do realizacji wszystkich zadań. Przypominamy również, że w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie szkoły i mogą oni zgłaszać swoje propozycje działań.

FOTO RELACJA

Ogłoszenie !!!

Dnia 05.10.2017 (czwartek) na długiej przerwie
o godzinie 10.35 na świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie
członków nowo wybranego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Obecność obowiązkowa!!!

 

Konkurs Na Najwyższą Frekwencję - Regulamin

 

 

Dnia 28 września 2017 roku odbędą się wybory do
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
w godzinach od 8.55 do 11.35 w świetlicy szkolnej.

(Regulamin do wyborów)

  

   Samorząd Uczniowski przygotował apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Podczas spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się, która klasa w szkole jest najlepsza pod względem nauki, a która pod względem frekwencji na zajęciach lekcyjnych. Wielu uczniów zostało wyróżnionych za udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dyplomy i upominki wręczał dyrektor szkoły – pan Grzegorz Żebrowski.

 

Wyróżnionym gratulujemy, a pozostałym życzymy zapału do pracy.

Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA

   Dnia 28 listopada 2016 roku zorganizowano w bibliotece szkolnej warsztaty z filcowania. Filcowanie jest techniką, która pozwala uwolnić fantazję. Nie wymaga znajomości skomplikowanych ściegów. Przedmioty wytworzone z filcu, to małe dzieła sztuki – nigdy nie powstaną identyczne korale lub broszka. Są nie tylko pięknym ale i ekologicznym dodatkiem do garderoby. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że filc z naturalnej wełny pochłania szkodliwe substancje jakie wytwarzają sprzęty elektroniczne w naszym otoczeniu.
   Uczniowie poznali technikę filcowania "na mokro" polegającą na wykorzystaniu wełny czesankowej, wody i mydła. Podczas zajęć uczestnicy wykonali kule, dredy i liście ostrokrzewu , mogące stanowić ciekawy element dekoracji świątecznej lub własnej biżuterii.
   Uczniowie nie tylko szybko i sprawnie opanowali zasady "kręcenia" filcowych kuleczek, lecz również miło i ciekawie spędzili popołudniowy czas w szkole.

Organizatorzy: Pedagodzy szkolni: p. Monika Brzozowska, p. Renata Sawicka,
Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna.

FOTO RELACJA