Strzelanie w Zegrzu

25 listopada 2014 r. uczniowie z klas o profilu wojskowym: 3 Iw, 1 Iw, 1Sw  uczestniczyli w szkoleniu  w CSiŁ w Zegrzu. Młodzież miała okazję doskonalić swoje umiejętności w zakresie strzelania, zakładania odzieży ochronnej. Zdobyli też  nowe -  w zakresie nawiązywania łączności. Uczniowie zobaczyli też  jedyny w Polsce  obiekt sportowy do pięcioboju nowoczesnego. Podczas pobytu w Ośrodku młodzieżą opiekował się kpt. Tomasz Arciszewski.

   W dniu 2 października 2014 r. uczniowie klas I Sw i I  Iw  przebywali na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Kapitan Krzysztof Zachar w ciekawy sposób zapoznał uczniów z urządzeniami, na których szkolą się żołnierze z całej Polski z zakresu radiostacji i telekomunikacji. Młodzież miała także okazję obserwować zawody sportowe drużyn jednostek sportowych w ramach „ Jesiennej Spartakiady Wojskowej”.
Następnie uczniowie pojechali z opiekunami do Legionowa, gdzie zwiedzali wystawy:
   •    „Cmentarzysko kultury Przeworskiej”
   •    „Życie i dorobek literacki małżeństwa Centkiewiczów”.
   Natomiast pułkownik Mirosław Pakuła z  wielką pasją przedstawił historię radiotelegrafii i łączności w Wojsku Polskim od lat 20 –tych XX wieku aż do czasów współczesnych na podstawie zebranych eksponatów wystawy zorganizowanej z okazji 95- lecia  jednostki wojskowej w Zegrzu.

  

FOTO GALERIA

 

K O N K U R S

organizowany przez Miasto Ostrołęka

na opracowanie strony internetowej „Bezpieczna

Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa”

skierowany do uczniów szkół średnich Miasta Ostrołęki.

KONKURS | REGULAMIN KONKURSU

Dnia 26 maja 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce  odbył się II Turniej Gier Zespołowych – Ostrołęka 2014 o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki i Nagrodę Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce. Wzięły w nim udział reprezentacje: Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, 2. Ośrodka Radioelektronicznego  w Przasnyszu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Straży Miejskiej w Ostrołęce, Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle (klasy mundurowe) i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce (klasy o profilu wojskowym). Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: piłka nożna i piłka siatkowa.
Turniej zorganizowali: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce i Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Wyniki rywalizacji

Piłka nożna
I miejsce – reprezentacja 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu
II miejsce – reprezentacja Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz
w Bemowie Piskim
III miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
IV miejsce – reprezentacja Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
V miejsce– reprezentacja Centrum  Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
VI miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle
VII miejsce – reprezentacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce

Piłka siatkowa
I miejsce – reprezentacja Straży Miejskiej w Ostrołęce
II miejsce - reprezentacja 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu
III miejsce - reprezentacja Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz
w Bemowie Piskim
IV miejsce - reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
V miejsce - reprezentacja Centrum  Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
VI miejsce - reprezentacja Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle

Gratulujemy !

Zapraszamy do galerii!

 

     Obóz został zorganizowano w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim. Jednostka ta przyjęła tradycje 5 Pułku Ułanów Zasławskich, co owocuje  bardzo  intensywną i bogatą wzajemną współpracą ze szkołą oraz ze Stowarzyszeniem Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
Podczas obozu  obowiązki Komendanta Ośrodka pełnił mjr Artur Żuber. Wysoki poziom szkolenia zapewniała kadra zawodowa - instruktorzy OSPWL Orzysz w Bemowie Piskim: kpt. Tomasz Licki , chor. Grzegorz Lanckowski, st. chor. szt. Krzysztof Kozicki, st. sierż. Piotr Panufnik, st. szer. Łukasz Niewiarowski, szer. Piotr Kossakowski oraz kpt. Robert Dymerski z WKU w Ostrołęce
     W obozie uczestniczyło 87 uczennic i uczniów. Od 05.05.2014 do 10.05.2014 r.  pod opieką nauczycieli: Marka Dembińskiego, Jana Juchniewicza, Krzysztofa Złotkowskiego  Adama Żebrowskiego na obozie przebywali uczniowie klas pierwszych. Uczniowie klas II, uczestniczący w obozie po raz drugi, szkolili się w okresie od 05.05. 2014 r. do 16.05.2014 r. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Elżbieta Ceberek, kpt. Robert Dymerski, Wiesława Gałka, Ewa Tarnowska.
Uczniowie  zapoznali się   m. in. z historią i tradycją OSPWL Orzysz w Bemowie Piskim, poznali bazę szkoleniową oraz warunki strzelania. Uczestniczyli w pokazie pola tarczowego na Strzelnicy Piechoty Bemowo Piskie. Przeszli  wszechstronne  i profesjonalne szkolenie
z zakresu: BHP i ochrony środowiska,  kształcenia obywatelskiego, szkolenia strzeleckiego, szkolenia przeciwpożarowego - w tym alarm przeciwpożarowy w miejscu zakwaterowania, taktyki - w tym alarm bojowy, obrony przed bronią masowego rażenia, posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami, zasad oznakowania terenu skażonego
i działania w terenie skażonym, terenoznawstwa,  wychowania fizycznego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, pierwszej pomocy przedlekarskiej. Niezwykłym wydarzeniem była obserwacja działania saperów, którzy dokonali rozbrojenia-detonacji niewybuchu z okresu II wojny światowej znalezionego na poligonie.  Dużą atrakcją były zajęcia,  podczas których uczniowie obserwowali działania bojowe czołgów. Pobyt na obozie  zakończyły zawody użyteczno- bojowe.
Klasy drugie zrealizowały program rozszerzony.
Uczniowie klas II-ich  odbyli piękną wycieczkę  po  terenie północnych Mazur. Zwiedzili bunkier Himlera, Śluzę w Guji, piramidę w Rapie, wiadukty w Stańczykach, zdobyli Piękną Górę w Gołdapi, obserwowali przejście graniczne do Rosji /obwód Kaliningradzki/
     Uczniowie klas pierwszych otrzymali na zakończenie obozu  zaświadczenie o ukończeniu obozu szkoleniowo-wypoczynkowego  i uzyskali stopień Młodszego Kadeta.Uczniowie  klas drugich, oprócz zaświadczeń, uzyskali kolejny stopień - Kadeta .


Opracowała na podstawie dokumentacji Wiesława Gałka

 

bemowo piskie cz Large

Zapraszamy do galerii cz.1!

Zapraszamy do galerii cz.2!

Dnia 10 kwietnia 2014 r. uczniowie z klas o profilu wojskowym - I I oraz I M - byli na strzelnicy w Piątnicy/Łomży. Młodzież miała możliwość strzelania z: pistoletów, karabinów, strzelb gładkolufowych i broni maszynowej a także zwiedziła Muzeum Forteczne.

Łomża, jako stolica guberni i ważna przeprawa przez Narew, stała się odrębną twierdzą, której zadaniem była obrona, wraz z innymi twierdzami (Warszawa, Modlin, Osowiec), zachodniej granicy Cesarstwa Rosyjskiego. Składała się z pięciu fortów, których budowę rozpoczęto w roku 1889. W pierwszej kolejności wzniesiono fort IV oraz V na lewym brzegu Narwi jako umocnienia ziemno - drewniane. W dalszej kolejności wzniesiono wokół Piątnicy forty I, II, III - na prawym brzegu rzeki, jako umocnienia betonowe. Forty były przygotowane do obrony okrężnej (w sytuacji odcięcia od zaopatrzenia). Posiadały własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie.

W muzeum znalazło się kilka tysięcy eksponatów znalezionych w dolinie Narwi, pochodzących od czasów Potopu Szwedzkiego w XVII wieku do II Wojny Światowej. Są to m.in. szwedzkie kule armatnie, fragmenty radzieckiego czołgu, papierośnica z zestrzelonego messerschmitta, lampka nocna z łuski po naboju, menażka z portretem ukochanej, guziki od mundurów, dokumenty, karabiny, pociski i bomby. 

Wycieczkę zakończyło spotkanie przy ognisku.

Zapraszamy do galerii

dsc 0877