Nasza Szkoła otrzymała dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 36040,00 zł oraz środki z Miasta Ostrołęki w kwocie 9010,00 zł na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej. Zgodnie z umową  zakupiony został indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla 53 uczniów za kwotą 45050,00 zł. Indywidualny pakiet wyposażenia otrzymali uczniowie klasy 3 Technik pojazdów samochodowych i klasy 3 Technik informatyk, którzy realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja Wojskowa.

  
W dniach 26 i 27.11.2019 r. uczniowie klas pierwszych: 1pSw i 1pIw o profilu wojskowym, odbyli wyjazdowe szkolenie strzeleckie na strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie. Po zapoznaniu się z teoretycznymi informacjami na temat budowy broni, amunicji strzeleckiej oraz regulaminem obiektu i warunkami prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, przystąpili do praktycznego wykonania strzelania z karabinka sportowego 5,6 mm kbks. Strzelając na odległości 25 m, z postawy siedzącej, wykorzystując podpórkę pod karabinek, uczyli się celowania, skupienia i właściwego ściągania języka spustowego, uzyskując świetne wyniki: rekord 1pIw - 95/100 pkt. i 1pSw - 92/100 pkt.! Rzucamy rękawice innym klasom - kto zdobędzie lepszy wynik?
 

07.11.2019 r. uczniowie z klasy wojskowej III Sw uczestniczyli w  spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce - Wojciechowicach. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć z zakresu obronności. Występ poprzedzony został wyjaśnieniem, w jakich warunkach i okolicznościach żołnierze wykorzystują swoje umiejętności. Uczestniczący w spotkaniu Pan kpt. Marcin Markiewicz z WKU Ostrołęka uzupełnił i wzbogacił wiedzę dzieci na temat zadań współczesnego żołnierza. Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie opowieściami Pana Kapitana i zaangażowaniem oraz serdecznością uczniów naszej szkoły.

Podczas spotkania dzieciom z wszystkich grup przedszkola zostały wręczone dyplomy i nagrody za II edycję Konkursu Plastycznego pt. „Barwy i Symbole 5 Pułku Ułanów Zasławskich". Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ulanów Zasławskich z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli Pani Alina Bałdyga - wicedyrektor naszej szkoły, Pani Wiesława Gałka - nauczycielka naszej szkoły - prezes Stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz Pani Ewa Duszak - przewodnicząca Rady Osiedla Wojciechowice. Na zakończenie spotkania młodzież naszej szkoły przekazała dzieciom kosz słodyczy. Spotkanie z przedszkolakami przygotowały nauczycielki - wychowawczynie przedszkola pod kierunkiem Pani Krystyny Kwiatkowskiej - Dyrektor. Jak każdego roku spotkania w przedszkolu są niezwykłe, pełne autentycznych emocji okazywanych przez dzieci.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie: Natalia Podzielna, Mateusz Skonieczny, Jakub Samsel, Szymon Zapert, Patryk Jędrzejczyk, Dominik Kurpiewski, Kacper Ziemak, Sebastian Stodolski, Sebastian Lenkiewicz, Sebastian Twardowski, Krystian Burkacki, Marcin Rejmontowski, Kamil Zera.

FOTO RELACJA

 

W dniu 28 października 2019 r. uczniowie Certyfikowanych Klas Mundurowych: 3 Iw, 3 Sw, 4 Iw, 4 Sw, 4ISw uczestniczyli w Wojskowym Dniu Szkoleniowym - zajęciach praktycznych z Edukacji Wojskowej. Zajęcia odbyły się na terenie 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu. Zajęcia przeprowadzone zostały zgodnie z założeniami programu edukacji wojskowej. Kolejne Wojskowe Dni Szkoleniowe będą odbywały się w każdą trzecią środę miesiąca.

FOTO RELACJA

         24 października 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim po raz ósmy odbył się „Pieszy Rajd Żołnierza – 20 lat Polski w NATO”. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
Celem rajdu było uczczenie rocznicy 20 lecia Polski w NATO, przeprowadzenie zawodów użyteczno – bojowych oraz ćwiczenie sprawności taktycznej według norm szkoleniowych. Ponadto przeprowadzono zajęcia dotyczące tematyki historycznej i kształtowania postaw  patriotycznych. Poprzez propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego  wypoczynku uczniowie mieli okazję odkrywać  walory  krajoznawcze i przyrodnicze Puszczy  Piskiej. W ten sposób kształtowano postawę  proekologiczną.
W czasie marszu zespoły wykonywały zadania taktyczne z norm wojskowych na poszczególnych punktach kontrolnych: wynoszenie rannego z pola walki na noszach, ustawienie pojedynczej miny, rzut granatem na odległość, pokonanie terenu różnymi sposobami, przenoszenie skrzynki z amunicją – czołganie, zakładanie OP 1, ewakuacja uszkodzonego pojazdu z pola walki, strzelanie w systemie śnieżnik.
Komisja oceniająca, po zsumowaniu punktów, przyznała:
I miejsce drużynie w składzie:
Michał Adamowski, Cezary Bieńkowski, Bartosz Głażewski, Szymon Kamień, Ryszard Mierzejewski, Paulina Gołębiowska, Paulina Duszak, Szymon Żach.
II miejsce zajęła drużyna w składzie:
Filip Bagiński, Patrycja Białczak, Radosław Fijałkowski, Konrad Gołębiowski, Marian Jaskulski, Maksymilian Pawłowski, Jakub Pierzchała.
III miejsce zajęła drużyna w składzie:
Patryk Jędrzejczyk, Jakub Samsel, Dawid Sędrowski, Mateusz Skonieczny, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek.

Puchary dla zwycięskich zespołów przygotował Komendant WKU w Ostrołęce.
W klasyfikacji - strzelanie w systemie śnieżnik wyłonionych zostało czterech najlepszych strzelców: I miejsce – Damian Łępicki z klasy 1gSw, II miejsce – Kacper Sitek z klasy 1gIw, III miejsce – Kamil Grabowski z klasy 2 Sw, IV miejsce Szymon Kamień z klasy 2 Iw. Dyplomy dla najlepszych strzelców przygotował Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali dyplomy za wzięcie udziału w zawodach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rajdu.

FOTO RELACJA

Uczniowie klas wojskowych podjęli akcję pt. „Mundurowa Pamięć”.
W dniach 29 i 30 października 2019 r. odwiedzili miejsca pamięci, zapalili znicze, oddali hołd poległym i zmarłym żołnierzom.
W Krukach byli na mogiłach poległych w II wojnie światowej i mogile gen. Ludwika Kickiego – poległego w bitwie pod Ostrołęką /26.05.1831 r./, byli także przy pomniku poległych w II wojnie światowej przy ul. Poległych w Ostrołęce. Na cmentarzu Parafialnym oddali cześć poległym w II wojnie światowej, żołnierzom 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz pomordowanym przez SB w 1945 r.
Na cmentarzu komunalnym uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz ofiar zbrodni katyńskiej.
Ponadto zapalili znicze przy pomniku 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce przy Al. Wojska Polskiego, czcząc pamięć żołnierzy poległych w walkach narodowo – wyzwoleńczych.

FOTO RELACJA

Dnia 30 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs „Programowanie w C++” dla klas trzecich Technikum Informatycznego.Uczniowie biorący udział w konkursie rozwiązywali zadania, pisząc programy na trzech różnych poziomach trudności przy użyciu edytora programowania języka C++. Uczestnicy konkursu mieli okazję zmierzyć się z zadaniami obejmującymi techniki programowania, takie jak rekurencja czy iteracja. Zwycięzcami konkursu, którzy rozwiązali zadania ze wszystkich poziomach trudności zostali:

  • Krzysztof Krawczyk , klasa 3 Iw - jako pierwszy rozwiązał zadania ze wszystkich poziomów trudności.
  • Patryk Murawski, klasa 3 Iw - jako drugi rozwiązał zadania ze wszystkich poziomów trudności.

Uczniowie, wyróżnieni w konkursie, którzy rozwiązali zadanie z jednego poziomu w najkrótszym czasie spośród osób biorących udział w konkursie:

  • Czarek Rutkowski - kl. 3Iw, 
  • Patrycja Gerwatowska - kl. 3ISw,
  • Milena Szymołon - Kl. 3ISw

Zwycięzcy otrzymają bezpłatny dostęp do szkolenia online z programowania w C++ z możliwością otrzymania certyfikatu po jego pomyślnym ukończeniu. Fundatorem nagrody jest https://liblink.pl/8kFapkBUMB. Uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Anna Panuś.

 

 

W dniu 22.05.2019 r. na strzelnicy PZŁ w m. Stepna-Michałki (gm. Olszewo- Borki) odbyły się wojewódzkie eliminacje do V. Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. W zawodach wzięło udział 7 reprezentacji klas mundurowych ze szkół z terenu województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowała dziesięcioosobowa drużyna z klasy 2Sw w składzie: Sebastian Dumała, Mateusz Grzegorczyk, Patryk Jędrzejczyk, Damian Mróz, Jakub Samsel, Adrian Parzych, Dawid Sędrowski, Sebastian Twardowski, Szymon Zapert, Mateusz Zdunek. Po wyrównanej rywalizacji w strzelaniu z 5,6mm kbks, rzucie granatem na odległość i 5-kilometrowym marszobiegu terenowym, podczas którego uczestnicy dodatkowo przenosili na noszach polowych rannych i 25kg skrzynki z amunicją, nasza drużyna uplasowała się na TRZECIM miejscu, zdobywając puchar, medale i cenne nagrody. Dodatkowo, po przeprowadzonej dogrywce strzeleckiej, Adrian Parzych zdobył puchar dla NAJLEPSZEGO STRZELCA zawodów. Gratulujemy!

FOTO RELACJA

W dniach 6.05.2019 r. – 10.05.2019 r.  w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu odbył się obóz szkoleniowy dla uczniów klas trzecich o profilu wojskowym. Podczas jego trwania młodzież pogłębiła swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej (POPL), taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), zabezpieczenia logistycznego, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, rozpoznania wojskowego, ochrony i obrony obiektów, łączności. Odbyła także szkolenia: strzeleckie, inżynieryjno-saperskie i medyczne.

Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Monika Brzozowska, p. Ewa Tarnowska, p. Krzysztof Cieślik, p. Dariusz Niedźwiedziuk, p. Robert Stypiński.

FOTO RELACJA

W dniu 14.03.2019 r. uczniowie klasy pierwszej kierunku technik pojazdów samochodowych o profilu wojskowym po raz kolejny doskonalili swoje umiejętności strzeleckie, tym razem na strzelnicy KSS "Obrońca" w Troszynie. Po zapoznaniu się z teoretycznymi informacjami na temat budowy broni i amunicji strzeleckiej oraz regulaminem obiektu i warunkami prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, przystąpili do praktycznego wykonania strzelania z karabinka sportowego (5,56 mm kbks).
Opiekunami podczas wyjazdu byli: pan Jan Juchniewicz i kpt. Marcin Markiewicz

FOTO RELACJA