ETAP II – ZAKŁADAMY SAD to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.

Nasz zespół:

  • prowadzi Kronikę Sadu;
  • przeprowadzi zajęcia pogłębiające wiedzę wśród młodzieży szkolnej;
  • przygotował materiały promocyjne (plakaty, ulotki, prezentację adresowaną do dorosłych);
  • zorganizował Forum Rodziców – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły, na którym popularyzował ideę tradycyjnych sadów. 
  • przesłał za pomocą dziennika elektronicznego informacje o projekcie i swoich działaniach.
  • przeprowadza prace sadownicze w terenie – posadził drzewka i rośliny towarzyszące.
  • systematycznie podlewa sad.
  • przygotował domki dla owadów.