Koszty wyjazdu po dofinansowaniu z ZFŚS
I grupa  200 zł
II grupa 220 zł
III grupa 240 zł
IV grupa 260 zł
V grupa 280 zł