TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO W ZAWODZIE Fryzjer II

 

14 marca 2022 r. w CKZ przy ZSZ Nr2 w Ostrołęce rozpoczynają się zajęcia na turnusie dokształcania teoretycznego w zawodzie Fryzjer st. II. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w ZSZ Nr 2 i trwają do 08 kwietnia 2022 r.

Informacje zostały przekazane do szkół oraz osobiście uczestnikom kursu.

W załączeniu plan zajęć. Bieżące informacje znajdują się na tablicy przy pokoju wicedyrektorów.

Iwona Kwiatkowska- kierownik praktycznej nauki zawodu

 

Do pobrania: plan zajęć