Miasto Ostrołęka, organ prowadzący Technikum Nr 2 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich otrzymało dotacje celową na dofinansowanie realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” – zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 r.

Wartość dofinansowania wyniosła 105.600,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 26..400,00 zł. Całkowity koszt realizacji wyniósł 132.000,00 zł.

W Technikum Nr 2 od 01. września 2021 r. do stycznia 2024 r. realizowana jest V edycja projektu Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe - program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. W realizacji programu uczestniczą uczniowie klas trzech Technikum, w zawodach: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Łącznie program realizuje 100 uczniów.

 

Absolwenci szkoły po realizacji jednolitego, kompleksowego i spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

MON wspiera szkołę w realizacji programu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu umundurowania dla uczniów.