TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Miasto Ostrołęka, organ prowadzący Technikum Nr 2 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich otrzymało dotacje celową na dofinansowanie realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) – zakup pakietu ubiorczego dla 30 uczniów i pakietu szkoleniowego.

 

Wartość dotacji celowej wyniosła 82640,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 20660,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 103300,00 zł.

 

W Technikum Nr 2 od 01. września 2020 r. prowadzony jest oddział przygotowania wojskowego. Program szkolenia wojskowego w ramach OPW realizowany jest w klasie technik pojazdów samochodowych.

 

Uczniowie realizują program szkolenia wojskowego przez cztery lata, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce wojskowej „patronackiej” - 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu. W klasie piątej planowany jest tygodniowy obóz szkoleniowy.

 

Oddziały przygotowania wojskowego (OPW) zostały wpisane do systemu edukacji dzięki nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

- uczestnictwo w obozach na terenie jednostek wojskowych,

- udział w zajęciach specjalistycznych,

- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej,

- zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem Wojska Polskiego,

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni),

- stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

 

Poza przywilejami dla uczniów udział w programie oznacza też korzyści dla szkoły, która może liczyć m.in. na współpracę z jednostką patronacką i wsparcie podczas szkolenia wojskowego, zwiększoną subwencję oświatową z MEiN oraz dotacje z MON-u na zakup ubioru ucznia i specjalistycznego wyposażenia.