Miasto Ostrołęka, organ prowadzący Technikum Nr 2 w Ostrołęce w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich otrzymało dotacje celową na dofinansowanie realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) – zakup pakietu ubiorczego dla 30 uczniów i pakietu szkoleniowego.

 

Wartość dotacji celowej wyniosła 82640,00 złotych (80%), wkład własny beneficjenta wyniósł 20660,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 103300,00 zł.

 

W Technikum Nr 2 od 01. września 2020 r. prowadzony jest oddział przygotowania wojskowego. Program szkolenia wojskowego w ramach OPW realizowany jest w klasie technik pojazdów samochodowych.

 

Uczniowie realizują program szkolenia wojskowego przez cztery lata, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce wojskowej „patronackiej” - 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu. W klasie piątej planowany jest tygodniowy obóz szkoleniowy.

 

Oddziały przygotowania wojskowego (OPW) zostały wpisane do systemu edukacji dzięki nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

- uczestnictwo w obozach na terenie jednostek wojskowych,

- udział w zajęciach specjalistycznych,

- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej,

- zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem Wojska Polskiego,

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni),

- stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

 

Poza przywilejami dla uczniów udział w programie oznacza też korzyści dla szkoły, która może liczyć m.in. na współpracę z jednostką patronacką i wsparcie podczas szkolenia wojskowego, zwiększoną subwencję oświatową z MEiN oraz dotacje z MON-u na zakup ubioru ucznia i specjalistycznego wyposażenia.