TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Drodzy Absolwenci!

W dniu zakończenia roku szkolnego chciałabym życzyć wszystkim absolwentom przede wszystkim zdrowia, udanych wyborów życiowych, rozwijania swoich pasji, zainteresowań i realizowania planów.

Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzę Wam, aby doświadczenia zdobyte przez cztery lata nauki w tej szkole dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Idźcie śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Chcę bardzo gorąco podziękować uczniom klasy czwartej Iw, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w poczcie sztandarowym, to funkcja szczególna, pełna poświęceń i dyspozycyjności. Dziękuję Wam!

Dziękuję także rodzicom absolwentów za współpracę, zaangażowanie i pomoc w funkcjonowaniu szkoły i uczniów.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę wychowawców klas maturalnych. Dziękuję za troskę, pomoc i wyrozumiałość, za pracę wychowawczą i pedagogiczną, za czas poświęcony wychowankom w kształtowaniu ich postaw i osobowości.

Drodzy absolwenci! Lata, które tutaj spędziliście niech będą miłym wspomnieniem Waszych przyjaźni, wspólnie spędzonego czasu, doświadczeń i zdobytej wiedzy, którą będziecie kontynuować w następnym etapie edukacji.

Drodzy absolwenci! Pamiętajcie o nas, tak jak i my będziemy Was wspominać.

Gratuluję Wam wszystkim!

Życzę wszelkiej pomyślności i zdanych egzaminów maturalnych.

Alina Bałdyga, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce