Drodzy Absolwenci!

W dniu zakończenia roku szkolnego chciałabym życzyć wszystkim absolwentom przede wszystkim zdrowia, udanych wyborów życiowych, rozwijania swoich pasji, zainteresowań i realizowania planów.

Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzę Wam, aby doświadczenia zdobyte przez cztery lata nauki w tej szkole dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Idźcie śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Chcę bardzo gorąco podziękować uczniom klasy czwartej Iw, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w poczcie sztandarowym, to funkcja szczególna, pełna poświęceń i dyspozycyjności. Dziękuję Wam!

Dziękuję także rodzicom absolwentów za współpracę, zaangażowanie i pomoc w funkcjonowaniu szkoły i uczniów.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę wychowawców klas maturalnych. Dziękuję za troskę, pomoc i wyrozumiałość, za pracę wychowawczą i pedagogiczną, za czas poświęcony wychowankom w kształtowaniu ich postaw i osobowości.

Drodzy absolwenci! Lata, które tutaj spędziliście niech będą miłym wspomnieniem Waszych przyjaźni, wspólnie spędzonego czasu, doświadczeń i zdobytej wiedzy, którą będziecie kontynuować w następnym etapie edukacji.

Drodzy absolwenci! Pamiętajcie o nas, tak jak i my będziemy Was wspominać.

Gratuluję Wam wszystkim!

Życzę wszelkiej pomyślności i zdanych egzaminów maturalnych.

Alina Bałdyga, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce