Dyrektor
mgr Alina Bałdyga
 
Wicedyrektorzy
 
mgr inż. Agnieszka Murach
mgr Mariusz Głażewski
mgr inż. Iwona Kwiatkowska
mgr Izabella Sikora

 
wicedyrektor
wicedyrektor
kierownik ds. praktyk
kierownik internatu