TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 
Dyrektor
mgr Alina Bałdyga
 
Wicedyrektorzy
 
mgr inż. Agnieszka Murach
mgr Mariusz Głażewski
mgr inż. Iwona Kwiatkowska
mgr Izabella Sikora

 
wicedyrektor
wicedyrektor
kierownik ds. praktyk
kierownik internatu