Branżowa Szkoła II Stopnia to
Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia,
rozpocznie działalność od 1 września 2020 roku.


Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2015 – 2019.
Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dziennym lub stacjonarnym ( w zależności od kierunku)


Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:


1. technik usług fryzjerskich – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer;
2. technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz;
3. technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych;
4. technik transportu drogowego – dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kierowca mechanik


Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.
Po zdaniu:
    - egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika;
    - egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.


Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia, tytuł technika i wykształcenie średnie uzyskuje się w 5 lat (3 lata – Branżowa Szkoła I stopnia + 2 lata – Branżowa Szkoła II stopnia).


W Branżowej Szkole II stopnia można łączyć naukę z pracą. Nauka w szkole bezpłatna.

 

Kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.