Dnia 3 września odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce a firmą Elanco Animal Health.

 W podpisanym dokumencie strony wyraziły chęć wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Współpraca będzie polegać na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego.

 - Podpisanie listu intencyjnego i planowana współpraca z firmą Elanco mają na celu podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji przyszłych kadr technicznych do rozwijającego się rynku pracy – powiedział Grzegorz Żebrowski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. W naszej szkole kształcimy przyszłych techników weterynarii i wciąż chcemy uatrakcyjniać naszą ofertę edukacyjną Dzięki współpracy z wiodącą firmą weterynaryjną jaką jest Elanco chcemy zapewnić naszym uczniom dostęp do szkoleń i najnowszej wiedzy w dziedzinie, w której się kształcą w naszej placówce – dodał dyrektor Żebrowski.  

 - Z wielką przyjemnościa podejmujemy współpracę ze Szkołą w zakresie kształcenia przyszłych techników weterynarii – powiedział Piotr Bonisławski, dyrektor ds. UE i dostępu do Rynku na Europę Środkową i Wschodnią w Elanco. Chcemy wspierać działalność edukacyjną placówki a także umożliwić uczniom udział w szkoleniach i zajęciach praktycznych w terenie. Z racji tego, że powiat ostrołęcki jest potęgą na Mazowszu pod względem liczby krów i produkcji mleka, a rolnicy z tego regionu są w czołówce producentów mleka w Polsce zdecydowaliśmy się skupić na tym segmencie produkcji zwierzęcej. Już teraz planujemy serię prelekcji a także udział uczniów w naszych audytach popartych merytoryką Programu Vital 90 Days. Model ten zakłada wykorzystanie współpracy lekarza weterynarii i hodowcy do zredukowania ryzyka zagrożeń występujących w trakcie 60 dni przed wycieleniem i 30 dni po wycieleniu poprzez aktywne uaktualnianie i wprowadzanie w życie protokołu mającego na celu ograniczenie stresu u krów mlecznych i dbałość o ich status zdrowotny przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na wydajność.

 Amerykańska firma Elanco jest globalną firmą z branży farmacji weterynaryjnej, oferującą kompleksowe produkty i usługi merytoryczne służące poprawie stanu zdrowia zwierząt i wydajności produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w ponad 70 krajach na całym świecie. Elanco obsługuje branże produkcji wołowiny, wyrobów mleczarskich, wieprzowiny, drobiu i produktów akwakultury, jednocześnie zapewniając bogaty asortyment produktów przeznaczonych dla zwierząt towarzyszących.