Dnia 2  marca 2017 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury  już po raz kolejny odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży pod hasłem „Zrozumieć Media”. Organizatorami spotkania byli:  Prezydent  Miasta Ostrołęki, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Radiem Maryja i TV Trwam oraz Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce.  Zajęcia poprowadzili pracownicy wyżej wymienionej wyższej uczelni.  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Z naszej szkoły w przedsięwzięciu udział wzięła młodzież z klas: 1 We i 3 We pod opieką Pani Anny Bednarczyk i Pani Edyty Sikory.

Szkoleniowcy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy z Radia Maryja oraz  TV Trwam starali się uwrażliwić młodzież na zagrożenia wynikające z manipulacji telewizyjnej, radiowej oraz prasowej. Młodzi ludzie mogli „od kuchni”zobaczyć, jak tworzy się przekaz medialny oraz zapoznać się z technikami i narzędziami manipulacji.Zajęcia okazały się bardzo kreatywne i wartościowe pod względem merytorycznym. Młodzież miała możliwość spełnić swoje marzenia i  wcielić się w rolę reportera, pogodynki, wizażystki, montażysty, operatora dźwięku lub oświetleniaczy przeprowadzić wywiad z uczestnikami warsztatów. Dodatkową atrakcją dla uczniów  był wóz transmisyjny, który można było zobaczyć oraz porozmawiać z jego operatorem. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jak zbudować dobrze i poprawnie tekst oraz  odróżnić perswazję od manipulacji. Punktem kulminacyjnym  spotkania było podsumowanie go przez tzw. Spec Grupy: prasową, radiową i telewizyjną. Wyżej wymienione zespoły składały się z uczestników warsztatów, których celem było przygotować relacje z  przedsięwzięcia.  Zadanie  to stanowiło wyzwanie dla młodzieży, z którym  poradzili sobie doskonale. Podczas spotkania nie zabrakło emocji oraz wzruszeń.

 Warsztaty medialne bardzo podobały się uczniom. Były ciekawym doświadczeniem. Dzięki nim zrozumieli, że media mogą manipulować  odbiorcą. Dlatego zawsze trzeba być czujnym i z rozwagą       przyjmować informacje, które są nam przekazywane. Ponadto spotkanie zainspirowało  młodzież do twórczej aktywności, pozwoliło odkryć pasje dziennikarskie. Na koniec  warsztatów o. Benedykt Cisoń pochwalił ostrołęcką młodzież za zaangażowanie i obiecał odwiedzić ją w przyszłym roku.