1. Czym zajmuje się technik reklamy?


Technik reklamy to bardzo ciekawy i stwarzający duże możliwości zawód. Pozwala na zdobycie atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianej reklamie.

Technik reklamy:

 • pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • przygotowuje i sprzedaje produkty i usługi reklamowe,
 • dobiera media, środki i nośniki reklamy,
 • zna i stosuje tajniki skutecznej reklamy,
 • buduje wizerunek osób i firm,
 • zajmuje się działalnością promocyjną oraz wystawienniczą,
 • biegle posługuję się programami użytkowymi i graficznymi,
 • profesjonalnie wykonuje i obrabia zdjęcia,
 • tworzy grafikę i animacje,
 • pracuje z kamerą i montuje filmy,
 • tworzy spoty reklamowe,
 • tworzy slogany i teksty reklamowe,
 • nawiązuje kontakty, negocjuje i ustala zasady współpracy z klientem,
 • jest kreatywny i otwarty na rozwój,
 • posiada wrażliwość estetyczną,
 • posługuje się językiem angielskim, używanym w branży reklamowej na całym świecie.

Technik reklamy dociera do odbiorców różnymi środkami przekazu, skutecznie oddziałuje na ich postawy, emocje i przekonania.

 

2. Uzyskane kwalifikacje.

 

Wybierając ten kierunek kształcenia uzyskujesz:

 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik reklamy.
 2. Świadectwo potwierdzające dwie kwalifikacje (obszar poligraficzno-fotograficzno -reklamowy):

      a) PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

 • przygotowanie elementów strategii reklamowej,
 • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
 • produkcja reklamy.

      b) PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

 • planowanie kampanii reklamowej,
 • organizowanie sprzedaży reklamowej,
 • realizowanie kampanii reklamowej,
 • badanie przekazu reklamowego,

oraz przystępujesz do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu możesz kontynuować naukę na studiach.

 

3. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

 • określać cele marketingowe, reklamowe, medialne i kreatywne działalności przedsiębiorstwa,
 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 • kreować wizerunek firm i organizacji,
 • dobierać media, środki i nośniki reklamy,
 • projektować materiały reklamowe w programach graficznych,
 • planować budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 • nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami.

4. Możliwości podjęcia pracy zawodowej.

 

Technik reklamy może podejmować pracę, m.in. w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych czy biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • grafik komputerowy, projektant grafiki (art designer),
 • specjalista do spraw marketingu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • specjalista do spraw planowania mediów (media planner),
 • specjalista do spraw kupowania przestrzeni w mediach (media buyer),
 • specjalista do spraw zakupu usług artystycznych (art buyer),
 • specjalista do spraw badań i rozwoju (research manager),
 • specjalista do spraw pozyskiwania nowych klientów (new business manager),
 • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
 • autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter),
 • pracownik działu badań rynkowych,
 • pracownik działu kreatywnego,
 • pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu produkcji (production manager),
 • pracownik studio fotograficznego,
 • pracownik drukarni,
 • handlowiec, przedstawiciel handlowy,
 • akwizytor,
 • sprzedawca przez telefon, telemarketer,
 • działalność gospodarcza na własny rachunek.

5. Nauczane przedmioty zawodowe.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy reklamy,
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów,
 • Przekaz i komunikat w reklamie,
 • Kampania reklamowa,
 • Podstawy działalności gospodarczej,
 • Język obcy zawodowy (angielski).

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Strategia w reklamie,
 • Fotografia w reklamie,
 • Kreacja w reklamie,
 • Produkcja reklamy,
 • Planowanie kampanii reklamowej,
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

Praktyka zawodowa (8 tygodni)
Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka