1. Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • nadzoruje prace budowlane,
 • przygotowuje i prowadzi dokumentację budowy,
 • sporządza kosztorysy robót,
 • przygotowuje dokumentację przetargową,
 • sporządza harmonogramy robót i planuje prace zespołów,
 • projektuje obiekty i ich wnętrza,
 • zarządza obiektami budowlanymi.

2. Uzyskane kwalifikacje

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Po uzyskaniu świadectw z dwóch wymienionych kwalifikacji uczeń otrzymuje:

 • DYPLOM – TECHNIK BUDOWNICTWA
 • Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

3. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • obsługa programów komputerowych: AutoCAD do projektowania, SketchUp do aranżacji wnętrz i NormaPro do kosztorysowania,
 • projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
 • projektowanie wnętrz,
 • sporządzanie inwentaryzacji obiektów,
 • prowadzenie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzanie kosztorysów,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • opracowanie projektów organizacji robót,
 • dobieranie sprzętu i maszyn,
 • kierowanie gospodarką materiałową,
 • stosowanie nowoczesnych technologii,
 • wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych,
 • analizowanie warunków gruntowych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości robót.

Uczeń posiada również doświadczenie zawodowe zdobyte podczas odbywanych w trakcie edukacji praktyk zawodowych i staży.

 

4. Możliwości podjęcia pracy zawodowej w:

 • firmach budowlanych,
 • biurach projektowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się handlem wyrobami budowlanymi,
 • firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami lub ich wyceną,

Można prowadzić własną działalność gospodarczą

 

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny,
 • podstawy budownictwa ogólnego,
 • dokumentacja budowlana,
 • podstawy konstrukcji budowlanych,
 • technologia robót murarskich i tynkarskich,
 • historia architektury,
 • projektowanie architektoniczne,
 • komputerowe projektowanie wnętrz,
 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • posługiwanie się dokumentacją budowlaną,
 • organizacja i kontrola robót budowlanych,
 • podstawy kosztorysowania robót budowlanych,
 • praktyka zawodowa,
 • język obcy zawodowy w budownictwie.

Ogólne w rozszerzeniu:

 • matematyka,
 • fizyka.

6. Firmy, instytucje współpracujące:

 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Naczelna Organizacja Techniczna Ostrołęka
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Białostocka
 • Xella Polska Sp. z o.o. Zakład Ytong w Ostrołęce
 • PREFBET Śniadowo
 • FAKRO
 • BETONSTAL
 • MOSTOSTAL
 • oraz wiele firm branżowych lokalnych przyjmujących naszych uczniów na praktyki zawodowe i staże.