1. Czym zajmuje się technik pojazdów samochodowych

 • organizuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych,
 • ocenia stan techniczny pojazdów,
 • ustala przyczyny niesprawności  oraz sposób napraw,
 • wykonuje naprawy pojazdów samochodowych,
 • kontroluje jakość wykonanych napraw,
 • prowadzi usługi motoryzacyjne,
 • sprzedaje pojazdy samochodowe oraz artykuły motoryzacyjne,
 • prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kieruje pojazdami samochodowymi.

2. Uzyskane kwalifikacje:

 

Warunkiem uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

 • MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • MG.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

3. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

 

Głównymi umiejętnościami w pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń.              Technik pojazdów samochodowych powinien cechować się dokładnością, rzetelnością i odpowiedzialnością. Bardzo ważna jest zdolność wyobraźni przestrzennej, myślenia technicznego, koncentracji i podzielność uwagi. Wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Wykazuje gotowość do kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji.

 

4. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

 

Absolwent technikum pojazdów samochodowych może podjąć pracę w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • firmach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • firmach zajmujących się doradztwem technicznym w motoryzacji,
 • wojsku, jako żołnierz kierowca pojazdów lub operator sprzętu wojskowego,
 • lub założyć własną firmę w branży samochodowej.

Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak:

 • pojazdy samochodowe,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • inżynieria materiałowa i wytwarzania,
 • inżynieria produkcji,
 • mechatronika,
 • technicznych wojskowych.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • budowa pojazdów samochodowych,
 • diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych,
 • elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
 • diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
 • organizacja przedsiębiorstwa samochodowego,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język obcy zawodowy,
 • kompetencje społeczne i organizacja małych zespołów,
 • działalność gospodarcza,

6. Profil Wojskowy

 

Przygotowanie wojskowe obejmuje treści, uwzględniające, m.in.:

 • zajęcia poligonowe, 
 • wyjazdy do jednostek wojskowych, 
 • ćwiczenia terenowe, 
 • musztra wojskowa, 
 • regulaminy wojskowe, 
 • terenoznawstwo, 
 • rajdy ekstremalne, 
 • biegi przełajowe, 
 • działania na sprzęcie wojskowym, 
 • zajęcia strzeleckie. 

Szkoła zapewnia uczniowi:

 • zajęcia prowadzone przez pracowników wojska, 
 • dodatkowe zajęcia sportowe (techniki samoobrony) w ramach godzin lekcyjnych, 
 • zajęcia na strzelnicy sportowej, 
 • zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • wyjazdy na obozy letnie obozy szkoleniowe, 
 • umundurowanie.

Szkoła współpracuje z:

 • Ministerstwem Obrony Narodowej, szczególnie z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON,
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, 
 • Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim,
 • Miejską Komendą Policji w Ostrołęce.
 • Zwiększona ilość godzin z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, język angielski

Klasa o profilu wojskowym umożliwia:

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, 
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych, 
 • wybór jednostki wojskowej i rodzaju wojsk w celu odbycia zawodowej służby wojskowej