TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Dnia 14.11.2017r. klasa 1 F wraz z doradcą zawodowym Pauliną Biedrzycką uczestniczyła w hali im. Arkadiusza Gołasia w spotkaniu z Jackiem i Michałem Musiatowiczami.

Program „Czy słowem można zabić?” realizowany był w formie koncertu rockowego, podczas którego muzycy przestrzegali uczniów przed zgubnymi wpływami używek. Pan Jacek Musiatowicz, opowiadając o swoim życiu i doświadczeniach, poruszał tematykę związaną z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, cyberprzemocą oraz kwestię „dopalaczy”. Nić porozumienia z odbiorcami zdobył z pewnością za sprawą licznych anegdot ze swojego życia artystycznego czy też osobistego. Podkreślił, że jeśli ktoś już raz wszedł na drogę uzależnienia, musi ciągle uważać i pracować nad sobą, żeby na tę drogę nie wrócić, a wymaga to ogromnego wysiłku. 
Często w swoich wypowiedziach odwoływał się do wiary. Mówił, że w najtrudniejszym dla niego okresie, to właśnie wiara w Boga i siła modlitwy pomogły mu przetrwać trudne chwile. 
Pan Jacek sporo mówił również o poczuciu własnej wartości, o rozwijaniu swoich pasji, co nadaje prawdziwy sens życiu oraz o wdzięczności w stosunku do swoich rodziców. Uczył szacunku do drugiego człowieka. Apelował, żeby słowem nie ranić drugiej osoby.

Mamy nadzieję, że ta nietypowa forma profilaktyki ustrzeże wielu młodych ludzi przed popełnieniem największego życiowego błędu, jakim jest niewątpliwie poddanie się nałogowi.

Opiekę nad klasą sprawowała Paulina Biedrzycka doradca zawodowy

FOTO RELACJA