Szkolna akcja profilaktyczna „Wspólnie zgaśmy papierosa” w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 miała na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania właściwych decyzji związanych z nikotynizmem oraz ich zaangażowanie w zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Działania w ramach akcji były prowadzone przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarkę szkolną od października do 17 listopada. W ramach tych działań przeprowadzono lekcje wychowawcze poruszające tematykę nikotynizmu, udzielono indywidualnych porad w zakresie rzucania palenia, ogłoszono konkurs plastyczny.

Młodzież naszej szkoły spotkała się także z onkolog – panią Katarzyną Dziak, która opowiedziała o skutkach zdrowotnych wynikających z używania tytoniu, dyskutowano na temat szkodliwości używania e-papierosów. Odbyło się także spotkanie z funkcjonariuszem Policji p. Krzysztofem  Kolatorem nt. Uzależnień- konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych stosowania alkoholu, dopalaczy i innych środków zmieniających świadomość.

Dzień 15 listopada, stanowił finał akcji, a także podsumowanie podjętych działań profilaktycznych przez wszystkie osoby zaangażowane
w promocję zdrowego stylu życia. W tym dniu przedstawiono rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu plastycznego  i wyeksponowano prace, które osiągnęły najwyższe wyniki.  Uczniowie zostaną nagrodzeni podczas apelu podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

W tym też dniu gościliśmy zaproszonych gości:
- panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które udzielały porad dotyczących nikotynizmu. Można było zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, doświadczyć widzenia przestrzeni i spostrzegania rzeczywistości poprzez założenie alkogogli i narkogogli. Młodzież mogła  skorzystać z porady ambulatoryjnej u pielęgniarki szkolnej, zmierzyć ciśnienie, wypełnić kwestionariusz Fagerstroma. Szkolna drużyna sanitarna w składzie Paweł Tobojka z klasy 2 B, Patryk Lewandowski z klasy 2 B, Paweł Skowroński z klasy 4 Sw prezentowali, jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy medycznej. Zorganizowano konkurs z zakresu wiedzy na temat nikotynizmu, za udział w którym uczniowie otrzymywali owoce.  Na ekranie szkolnego telewizora na I piętrze szkoły prezentowano prezentację multimedialną nt. szkodliwości palenia papierosów przygotowaną przez uczennicę klasy 2 ISw Wiktorię Dobrowolską.

Akcję podsumował koncert profilaktyczny w wykonaniu Adama Wołosza i Wojciecha Dudkowskiego z zespołu „ Droga na Ostrołękę” promujący życie bez uzależnień i wskazujący na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji jako jeden ze sposobów walki z uzależnieniami.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie akcji serdecznie dziękujemy a uczniom życzymy świadomych i odpowiedzialnych decyzji.

 Zespół ds. wychowania i profilaktyki, Samorząd Uczniowski

FOTO RELACJA