Dyrektor

mgr Alina Bałdyga

 

Wicedyrektorzy         

mgr inż. Agnieszka Murach    

mgr Mariusz Głażewski        

 

Kierownik szkolenia praktycznego   

mgr inż. Iwona Kwiatkowska          

 

Kierownik internatu 

mgr Izabela Sikora    

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Augustyniak Joanna

wychowanie fizyczne

Bałdyga Alina

przedmioty ekonomiczne

Bednarczyk Anna

język polski/ historia/ wiedza o społeczeństwie

Bednarczyk Michał

przedmioty informatyczne

Biedrzycka Paulina

doradca zawodowy/ podstawy przedsiębiorczości

Brodacka Edyta

język niemiecki

Brodowska Joanna

wychowawca w internacie

Brodowska Joanna

wychowawca w internacie/ pedagog specjalny

Brzezińska Aneta

surdopedagog

Brzozowska Monika

pedagog

Chalamoński Tomasz

przedmioty weterynaryjne

Chełchowski Marcin

przedmioty wojskowe

Chrzanowska Agata

przedmioty budowlane

Dembiński Marek

wychowanie fizyczne

Dryka Anton

wychowawca w internacie

Dymerski Robert

przedmioty wojskowe, przedmioty zawodowe w technikum elektronicznym

Fabiszewska-Kowalczyk Ewa

matematyka/ fizyka

Florczak Renata

biologia

Gałka Ewa

język niemiecki

Gałka Krystyna

świetlica

Gałka Krystyna

wychowawca w internacie

Głażewska Anna

chemia

Głażewski Mariusz

przedmioty ekonomiczne/ podstawy przedsiębiorczości

Gocłowska Bogusława

przedmioty ekonomiczne/ podstawy przedsiębiorczości

Grabowska Monika

język angielski

Graczyk Aneta

wychowawca w internacie

Graczyk Aneta

geografia, wychowawca w internacie

Grzeszczyk Ewa

język angielski

Jaksina Jolanta

przedmioty budowlane

Jaksina Piotr

przedmioty budowlane

Jaśkiewicz Cezary

przedmioty mechaniczne

Jeruzalska Bożena

przedmioty fryzjerskie/ wychowawca w internacie

Jezierska Beata

przedmioty budowlane

Justowicz Jarosław

historia, wiedza o społeczeństwie

Kaczmarczyk Anna

biblioteka

Karwoski Sylwester

przedmioty zawodowe w technikum elektronicznym

Karwowska Renata

przedmioty fryzjerskie/ wychowawca w internacie

Klikczyńska Joanna

język polski

Kłobuszewski Maciej

przepisy ruchu drogowego

Kowalski Paweł

wychowanie fizyczne

Krasnodębska Izabela

muzyka

Krasnodębska Izabela

muzyka/ wychowawca w internacie

Kulesza Dorota

geografia/ przedmioty ekonomiczne/ podstawy przedsiębiorczości

Kwiatkowska Agnieszka

język niemiecki

Kwiatkowska Iwona

przedmioty budowlane

Kwiatkowski Krzysztof

przedmioty weterynaryjne

Leonarska Bogumiła

religia

Łada Beata

przedmioty fryzjerskie

Łojewska Marta

język angielski

Mieczkowska Grażyna

język polski/ bhp

Monik Brzozowska

pedagog/ pedagog specjalny

Moszczyński Maciej

przedmioty informatyczne

Murach Agnieszka

chemia, matematyka

Nejman Cezary

przedmioty weterynaryjne

Nejman Katarzyna

przedmioty weterynaryjne

Niedźwiedziuk Dariusz

język angielski

Nowak Grzegorz

wychowanie fizyczne/ wychowawca w internacie

Nurczyk Sławomir

wychowanie fizyczne

Orłowska Marzena

przedmioty fryzjerskie

Panuś Anna

informatyka

Pasterska Agnieszka

religia

Pierzchała Tomasz

wychowanie fizyczne

Piotrak Wioletta

przedmioty budowlane

Prot Elwira

biblioteka

Pruszyńska Anna

język angielski

Renata Sawicka

pedagog/ pedagog specjalny

Rogalska Marzena

język polski

Romaniuk-Drobnica Justyna

język polski

Rudzik Ewa

wychowanie fizyczne

Rudzik Ewa

wychowawca w internacie

Rutka Jakub

język angielski

Rutka Jakub

język angielski/ przedmioty zawodowe w technikum reklamy

Rzosińska Katarzyna

matematyka

Rzosiński Krzysztof

przedmioty zawodowe w technikum elektronicznym

Sakowska Agata

plastyka/ przedmioty zawodowe w technikum reklamy

Salamucha Edyta

biologia/ wychowawca w internacie

Sawicka Renata

pedagog szkolny

Sawicki Marek

przedmioty informatyczne

Sejbuk Monika

matematyka

Sienkiewicz Dorota

przedmioty informatyczne

Sikora Edyta

język polski

Sikora Izabela

kierownik internatu

Sobotka Anna

wychowawca w internacie

Stepnowska Sylwia

matematyka

Stypiński Robert

wychowanie fizyczne - samoobrona

Szurnicka Lidia

wychowawca w internacie

Śledziewski Paweł

przedmioty mechaniczne

Tarnowska Ewa

fizyka

Waszyk Marzena

język angielski

Wiktowski Bartosz

wychowanie fizyczne

Winek Wojciech

religia

Wołosz Adam

przedmioty zawodowe w technikum reklamy

Zerhau-Dmoch Natalia

przedmioty weterynaryjne

Złotkowski Krzysztof

geografia/ historia

Ztat Marzena

matematyka

Zyśk Jolanta

przedmioty fryzjerskie

Żebrowski Adam

przedmioty informatyczne/ przepisy ruchu drogowego

Żebrowski Adam

religia, wychowanie fizyczne

Żebrowski Grzegorz

edukacja dla bezpieczeństwa/ wychowawca w internacie

Żebrowski Paweł

wychowawca w internacie