ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

24-31 grudnia 2018 r. 

3. 

Egzaminy zawodowe - sesja zimowa 

 

10 stycznia 2019 r. - część pisemna

9.01 - 16.02. 2019 r. – część praktyczna 

4.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23 kwietnia 2019 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r.

7.

Egzaminy maturalne

Sesja dodatkowa

Termin dodatkowy

6- 24 maja 2019 r.

3-8 czerwca 2019 r.

20-21 sierpnia 2019 r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Zasadniczej Szkole Zawodowej i szkołach policealnych

21 czerwca 2019 r.

9.

Egzaminy zawodowe - sesja letnia 

18 czerwca 2019 r. - część pisemna

17.06 - 4.07. 2019 r. – część praktyczna 

10.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne ze względu na przypadające święta:
1 listopada 2018 r
12 listopada 2018 r.
1 stycznia 2019 r.
1 i 3 maja 2019 r.
20 czerwca 2015 r. - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
29 – 30 kwiecień 2019 r.
2, 6, 7, 8 maja 2019 r.

1.       Kalendarz Zebrań Rady Pedagogicznej

·     13 września 2018 r.

·     29 października 2018 r.

·     19 listopada 2018 r.

·      4 stycznia 2019 r.

·     15 stycznia 2019 r.

·     25 marca 2019 r.

·     12 kwietnia 2019 r.

·     13 czerwca 2019 r.

2.       Zebrania z rodzicami

·   14 września 2018 r.

·   16 listopada 2018 r.

·    18 stycznia 2019 r.

·    22 marca 2019 r.

3.        Terminy wystawiania ocen

·     za semestr I – do  2 stycznia 2019 r.

·     za semestr II ( dot. klas maturalnych) – 8 kwietnia 2019 r.

·     za semestr II ( dot. pozostałych typów szkół i klas) – 7 czerwca 2019 r.