Szkoła dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (3 lata) 
 • pływanie
 • piłka nożna 
 1. Technikum w zawodach (4 lata): 
 • technik informatyk – profil wojskowy
 • technik pojazdów samochodowych – profil wojskowy
 • technik budownictwa – specjalność: bezpieczeństwo pożarowe
 • technik usług fryzjerskich
 • technik weterynarii
 • technik organizacji reklamy – specjalność: projektowanie graficzne i cyfrowa obróbka reklam
 • technik robót wykończeniowych – specjalność: aranżacja wnętrz
 1. Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata):
 • kierowca mechanik
 • klasy wielozawodowe - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, fryzjer, kucharz, rolnik, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, piekarz, murarz-tynkarz, wędliniarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz, monter konstrukcji budowlanych, lakiernik, dekarz.